[: Ca] El TSJCV denega la suspensió cautelar de les últimes mesures sanitàries per a l'hostaleria [: ca] El TSJCV denega la suspensió cautelar de Les últimes Mesures Sanitàries per a l'hostaleria [:]

La Sala considera que accedir a obrir l'interior dels establiments suposaria una "pertorbació greu per als interessos generals".

AVL

[: Ca] La Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha denegat la suspensió cautelar sol·licitada per dos associacions empresarials d'Alacant de les mesures sanitàries enfront de la Covid-19 aprovades per la Generalitat el passat 25 de febrer per al sector de l'hostaleria, la restauració i l'oci nocturn.

La Sala considera que accedir a les pretensions dels recurrents, que qüestionaven entre altres coses el tancament de l'interior dels establiments, "suposaria pertorbació greu dels interessos generals, més en particular de la prevenció de la salut de la ciutadania, que obliga a els poders públics, destacamente a les administracions sanitàries, a proveir tractant de minimitzar situacions de risc ".

El Tribunal ha examinat en este incident cautelar un informe emès per la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de la Conselleria de Sanitat.

Segons recull l'informe, tot i la millora observada en les últimes setmanes, el País Valencià seguia estant el passat 25 de febrer a nivell d'alerta 3 per Covid-19, un escenari definit com de transmissió comunitària no controlada i sostinguda de l'virus que pot excedir les capacitats de sistema sanitari.

Els magistrats citen en el seu acte, a més de resolucions anteriors per incidents cautelars similars dictades per la mateixa Secció Quarta de l'TSJCV, la jurisprudència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

D'esta manera, conclouen que aplicar els principis de precaució i prudència, amb els quals ha de conduir-la Administració, no requereix "que els riscos per a la salut sigan concrets, sinó que n'hi ha prou que sigan potencials".

La Sala recorda en qualsevol cas que la seua decisió d'ara s'adopta "en atenció a l'estat de les coses en la data d'adopció de l'acte administratiu impugnat", de manera que no pot extrapolar-se a "situacions futures en què les circumstàncies concurrents puguin ser diferents ". [: ca] la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa de l'Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha denegat la suspensió cautelar sol·licitada per 19 Associacions Empresarials d'Alacant de les Mesures Sanitàries enfront de la Covid -25 aprovada per la Generalitat el pasado XNUMX de febrer per a el sector de l'hostaleria, la restauració i l'oci nocturn.

La Sala considera que Accedir a les pretensions dels recurrents, que qüestionaven entre Altres coses el tancament de l'interior dels Establiments, "suposaria pertorbació Greu dels interessos generals, més en particular de la prevenció de la salut de la ciutadania, que obliga ALS poders Públics, destacament a les Administracions Sanitàries, a proveir tractant de Minimitzar Situacions de risc ".

El Tribunal ha examinat en este incident cautelar un informe emes per la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de la Conselleria de Sanitat.

Segons recull este informe, Malgrat la Millora observada en els Últimes semanas, la Comunitat Valenciana continuava estant el pasado 25 de febrer a nivell d'alerta 3 per Covid-19, un escenari definitit com de Transmissió comunitària no controlada i sostinguda del virus que olla excedir els Capacitats de el sistema sanitari.

Els magistrats citin en el su acte, a més de resolucions anteriors per incidents cautelars similars dictades per la mateixa secció Quarta de l'TSJCV, la jurisprudència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

D'esta manera, conclouen que aplicar a els principis de precaució i prudència, con los quals ha de conduir-se l'adminstració, no requereix "que a els cingles per a la salut segueixen concrets, sinó que n'hi ha prou que segueixen potencials ".

La Sala Recorda en QUALSEVOL ques que la Seua Decisió d'ara s'adopta "en atenció a l'Estat de les coses a la data d'adopció de l'acte ADMINISTRATIU impugnat", per la qual cosa no olla extrapolar-se a "Situacions futures en els quals els Circumstàncies concurrents puguen ser diferents". [:]

- Publicitat -
CatalanSpanish