L'Escola Infantil de Borriana inicia el procés d'admissió

Les sol·licituds per al curs escolar 2021-2022 s'han de presentar entre el 6 i el 23 d'abril, ambdós inclosos.

L'Ajuntament de Borriana ha aprovat el procediment d'admissió i el calendari del procés per a l'alumnat de l'Escola Infantil Municipal per al curs escolar XNUMX-XNUMX, les sol·licituds s'hauran de presentar entre els dies XNUMX i el XNUMX d'abril, ambdós inclosos.

El regidor responsable d'Educació, J. Ramon Monferrer, ha explicat que l'escoleta d'educació infantil Príncep Felip, de titularitat municipal, compta amb XNUMX places, de les que hi ha XNUMX vacants per al pròxim curs, distribuïdes de la següent manera: XNUMX són per a l'alumnat nascut el XNUMX o XNUMX (aula XNUMX-XNUMX anys), XNUMX places per a nascuts el XNUMX (aula XNUMX-XNUMX anys), XNUMX vacants en dos aules (XNUMX-XNUMX anys) per a nascuts el XNUMX o XNUMX, i XNUMX (XNUMX + XNUMX) per a l'alumnat nascut el XNUMX (aules XNUMX-XNUMX anys).

Pel que fa als criteris d'admissió d'alumnes, s'organitzen segons un procediment objectiu que, en concurrència, permet que s'accedeix en funció dels punts obtinguts en aplicació dels criteris que s'estableixen en la resolució municipal del procediment publicada al web municipal.

D'esta manera, per a l'escolarització es té en compte la presència de germans i germanes matriculats al centre; pares, mares o tutors legals que hi treballen en el mateix; proximitat del domicili; renda per càpita de la unitat familiar; condició legal de família nombrosa, i concurrència de discapacitat funcional en l'alumne o alumna o en algun dels seus pares, mares o germans. A més, es valora la condició de família monoparental.

Les sol·licituds, segons el model de l'Annex I, publicat al web municipal s'han de presentar al registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana, https://burriana.sedelectronica.es/info.0 degudament emplenades, signades i acompanyades de la documentació que en el mateix s'indica.

El lliurament de sol·licituds es pot realitzar de el 6 a l'23 d'abril i la llista provisional d'alumnat admès sortirà el 28 d'abril, mentre que la presentació de reclamacions a la llista provisional d'admissió serà de l'28 a l'30 d'abril, ambdós inclosos.

Segons estableix la resolució de procediment d'admissió, la publicació de la llista definitiva serà el 7 de maig i un cop finalitzat el procés previ que s'iniciarà amb el lliurament d'instàncies, informació i presentació de sol·licituds, s'efectuarà la formalització de la matrícula de l' 10 a l'21 de maig, ambdós inclosos.

CatalanSpanish