[: Es] Desallotgen una festa il·legal amb menors al Perellonet [: ca] Desallotgen XNUMX festa Illegal amb menors al Perellonet [:]

La Guàrdia Civil d'Alfafar intervenen en una festa al Perellonet en la qual participaven menors d'edat.

AVL

[: Es] Sobre les 03:30 hores del dia 27 de febrer, components de la Guàrdia Civil d'Alfafar van acudir a un avís donat sobre la possible celebració d'una festa al Perellonet en què estava participant una multitud de persones.

A el lloc acudeixen tres indicatius de l'esmentada Unitat i escolten des de l'exterior de l'complex d'apartaments soroll de persones i música. A l'accedir a l'interior de l'complex, observen que efectivament s'està realitzant una festa en un dels apartaments i que en la mateixa hi ha una multitud de persones sobrepassant els límits del que decretat per la Generalitat Valenciana i el límit horari per a la lliure deambulació de persones .

A l'identificar els participants s'observa que en l'esmentada celebració hi ha 11 persones entre elles 6 menors d'edat. Igualment es comprova que els mateixos es troben amb actitud festiva i hi ha ampolles de begudes alcohòliques a l'interior de l'apartament.

Vist l'anterior, es procedeix a la identificació de tots els participants a la festa ia posar a disposició dels seus progenitors dels menors d'edat participants a la mateixa.

S'interposen 11 denúncies greus i molt greus per l'incompliment de les mesures COVID decretades per la Generalitat Valenciana a l'participar en esta celebració menors d'edat, les mateixes són posades en coneixement de l'autoritat competent per si considera oportú l'inici d'expedients sancionadors per la conducta esmentada. [: ca] a l'Voltant de les 03.30 hores de el dia 27 de febrer, components de la Guàrdia Civil d'Alfafar van acudir a un avís Donat sobre la possible Celebració d'XNUMX festa al Perellonet a la qual estava participant XNUMX multitud de persones.

A l'lloc acudeixen XNUMX indicatius de l'esmentada Unitat i escortin des de l'exterior de l'complex d'apartaments soroll de persones i música. En Accedir a l'interior de l'complex, observin que Efectivament s'està realitzant XNUMX festa en un dels apartaments i que a la mateixa hi ha una multitud de persones sobrepassant Els Límits de l'decretat per la Generalitat Valenciana i el límit horari per a la lliure deambulació de persones.

En identificar ALS participants s'observa que a l'esmentada Celebració hi ha 11 persones entre elles 6 menors d'edat. Igualment és comprova que ELS MATEIXOS és troben amb actitud festiva i hi ha botelles de Begudes alcohòliques a l'interior de l'apartament.

Vist l'anterior, és procedeix a la identificació de Tots els participants a la festa ia posar a la DISPOSICIÓ dels Seus progenitors a els menors d'edat participants en esta.

S'interposen 11 Denúncies Greus i Molt Greus per l'Incompliment de les Mesures COVID decretades per la Generalitat Valenciana a participar en esta Celebració menors d'edat, els mateixes són Posades en Coneixement de l'Autoritat COMPETENT per si considera oportú l'inici d'expedients sancionadors per la conducta esmentada. [:]

- Publicitat -
CatalanSpanish