El Servef convoca ajudes per 6,8 milions d’euros per a fomentar la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables

Estes beneficiaran a persones en risc d'exclusió social, majors de 50 anys i persones desocupades de llarga duració

AVL

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef) ha convocat subvencions per valor de 6,8 milions d’euros per a fomentar la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables, en el marc d’Avalem Experiència.

Estes subvencions podran sol·licitar-les entitats ocupadores i també persones treballadores autònomes, amb àmbit d’actuació a la Comunitat per a contractar a majors de 50 anys, persones en situació o risc d’exclusió social i desocupades de llarga duració.

L’objectiu és aconseguir la inserció laboral de col·lectius vulnerables i impulsar la contractació indefinida per mitjà de programes que fomenten la conversió a indefinit de contractes temporals i la contractació indefinida inicial. També es promou la contractació en pràctiques de persones pertanyents a determinats col·lectius. Es preveu que unes 590 persones seran contractades gràcies a aquestes ajudes.

“Estem treballant per a crear un mercat laboral més inclusiu i divers, centrat en les persones, en què no es quede ningú darrere”, ha declarat el secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, qui, a més, ha afegit que “per a això, el Servef continua impulsant polítiques actives d’inserció laboral”.

La quantia de les ajudes depén del tipus de contractació que es realitze. En el cas dels contractes en pràctiques és de 8.242 euros, per a la conversió de contractes temporals a indefinits són 9.272 euros, i la subvenció per a la contractació indefinida inicial ascendeix a 18.544 euros. En el cas de contractar persones amb diversitat funcional o dones víctimes de violència de gènere, estes ajudes s’incrementaran.

Les subvencions de foment de l’ocupació formen part de les actuacions que estan cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana. Estes ajudes s’emmarquen dins una estratègia d’actuacions més àmplia vinculada al desenvolupament del pla ‘Avalem Experiència’.

Presentació
El termini de presentació de sol·licituds per al foment de la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables finalitzarà 31 d’octubre de 2018.

Les persones físiques o entitats ocupadores hauran de presentar la seua sol·licitud de forma telemàtica a través de l’enllaç Tramitar amb certificat que hi ha associat a la convocatòria en l’apartat de subvencions de la web del Servef.

Les persones físiques podran també presentar la seua sol·licitud davant de la corresponent Direcció Territorial del Servef utilitzant els impresos  localitzats en http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos, a comptar de l’endemà de l’entrada de la sol·licitud. Per a qualsevol informació addicional es pot consultar la convocatòria en l’apartat subvencions de la web del Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

- Advertisement -