[: Es] Els hospitals reprenen l'activitat assistencial per la baixa ocupació [: ca] Els hospitals reprenen l'activitat assistencial per la baixa ocupació [:]

L'ocupació hospitalària disminueix un 14,6% en un mes i permet als hospitals reprendre l'activitat assistencial

AVL

[: Es] Els hospitals valencians i centres de salut han començat a reprendre de forma molt progressiva la seua activitat amb la intenció de tornar la normalitat, sempre que l'evolució de la pandèmia per coronavirus a la Comunitat Valenciana ho permeti.

A hores d'ara, l'ocupació hospitalària ha disminuït un 14,6% en el període d'un mes. En concret, s'ha reduït des del 74,32% el 27 de gener passat fins a un 63,5% registrat esta mateixa setmana a la Comunitat Valenciana.

Esta reducció queda reflectida en els hospitals de les tres províncies. Així, l'ocupació en els centres hospitalaris valencians ha passat de l'79,17% a finals de gener fins al 65,63% actual, a Alacant, d'un 70,92% a un 61,53% ia Castelló el descens ha estat de l'66,86% a un 59,08%.

D'altra banda, el nombre de pacients hospitalitzats que estan afectats per la covid-19 també ha disminuït de forma considerable en un mes. En estes moments, un 15,31% dels pacients ingressats han coronavirus mentre que a finals de gener el percentatge era de l'58,47%, el que façalita la volta progressiva a la normalitat assistencial.

Així mateix, de tots els pacients que hi ha ingressats als hospitals, el 12,57% dels que estan en planta d'hospitalització té covid, mentre que en el cas de les UCI, estes pacients representen el 50,6%.

Es reprenen operacions quirúrgiques que no requereixen d'UCI
Per això, la Conselleria de Sanitat ja ha donat ordre als Departaments de Salut perquè molts dels recursos assistencials que es van resituar per poder assumir l'increment de pacients covid-19 puguin recuperar-se de nou i atendre les necessitats assistencials habituals dels serveis.

Des que va començar la tercera onada de la pandèmia, tots els centres hospitalaris van activar els seus plans de contingència i van prendre una sèrie de mesures per a cobrir les necessitats assistencials. De fet, els hospitals van instal·lar llits addicionals, es van reconvertir en alguns casos espais com les URPA (Unitat de Recuperació Post-Anestèsica), UCSI (Unitat de Cirurgia Sense Ingrés), zones d'acollida quirúrgica ... en llits de crítics, dotant-les de l'equipació necessària. A més, les sales com gimnasos o espais destinats a rehabilitació ... etc, es van adaptar a nivell assistencial per acollir pacients.

A hores d'ara, ja s'estan recuperant estes espais i pràcticament tots els blocs quirúrgics dels hospitals valencians han començat a realitzar intervencions quirúrgiques programades, sempre que no requereixin d'ingrés a UCI, llevat que es tracti de determinades intervencions urgents o prioritàries.

Pel que fa a les intervencions no prioritàries, es poden realitzar aquelles que no requereixen de llit UCI. També s'estan realitzant les intervencions prioritàries de Cirurgia Major Ambulatòria. A més, es poden dur a terme ingressos programats, incloent aquells per a realització de proves diagnòstiques segons el pla de contingència de el Departament de Salut.

Pel que fa a consultes externes es va a anar normalitzant l'activitat en les diverses especialitats. Es podran realitzar consultes presencials d'acord amb el pla de contingència i mantenint la telemedicina per evitar desplaçaments innecessaris dels pacients. A més, s'establiran torns esglaonats per evitar aglomeracions dels pacients.

L'objectiu de la Conselleria de Sanitat és reprendre de manera progressiva l'activitat habitual, reservant els espais d'UCI per si fossin necessaris. [: Ca] Els hospitals valencians i centres d'salut han començat a reprendre de forma Molt progressiva la Seua activitat amb la intencio de tornar la normalitat, sempre que l'evolució de l'PANDÈMIA per coronavirus a la Comunitat Valenciana ho permeta.

En estes moments, l'ocupació hospitalària ha disminuit un 14,6% en el Període d'un mes. En va concretar, s'a reduit des del 74,32% el pasado 27 de gener Fins a un 63,5% registrat AQUESTA mateixa setmana a la Comunitat Valenciana.

Aqueixa Reducció queda reflectida ALS hospitals de les tres Províncies. Aixi, l'ocupació a els centres hospitalaris valencians ha pasado de l'79,17% a la fi de gener Fins a l'65,63% actual, a Alacant, d'70,92 61,53% a un 66,86% ia Castelló el Descens ha sigut de l'59,08% a un XNUMX%.

D'Altra banda, el nom de pacients hospitalitzats que estan ment afectats per la covid-19 también ha disminuit de manera considerable en un mes. En estes moments, 15,31 58,47% dels pacients ingressats tinença coronavirus mentre que a la fi de gener el Percentatge era de l'XNUMX%, la qual cosa façalita la volta progressiva a la normalitat assistencial.

Aixi MATEIX, de Tots els pacients que hi ha ingressats ALS hospitals, el 12,57% dels quals estan en planta d'Hospitalització te covid, Mentre que en el cas de les UCI, estes pacients representin el 50,6%.

És reprenen Operacions quirúrgiques que no requerisquen UCI

Per aixó, la Conselleria de Sanitat ja ha Donat ordre ALS Departaments de Salut perque MOLTS dels recursos assistencials que és van reubicar per a poder assumir l'va incrementar de pacients covid-19 puguen recuperar-se de nou i NOTAS: QUEJA els necessitats assistencials habituals dels serveis .

Des que va Començar la tercera ona de la pandèmia, Tots els centres hospitalaris van activar a els Seus plans de contingència i van prendre XNUMX sèrie de Mesures per a cobrir els necessitats assistencials. De FET, a els hospitals van Instal·lar Llits addicionals, és van reconvertir en uns quants casos espais com els URPA (Unitat de Recuperació post-anestèsica), UCSI (Unitat de Cirurgia Sense Ingrés), zones d'Acolliment Quirúrgic ... en Llits de Crítics, dotant-les de l'Equipament Necessari. A més, els sals com a gimnasos o espais destinats a rehabilitació ... etc, és van adaptar a l'Àmbit assistencial per a acollir a pacients.

En estes moments, ha S'estan Recuperant aqueixos espais i practicament Tots els blocs quirúrgics dels hospitals valencians han començat a realitzar intervencions quirúrgiques programades, sempre que no requerisquen Ingrés a UCI, Llevat que és Tracte de DETERMINADES intervencions urgents o prioritàries.

Quant a les intervencions no prioritàries, és podin realitzar aquelles que no requerisquen Llit UCI. També S'estan realitzant els intervencions prioritàries de Cirurgia Major ambulatòria. A més, és podin dur a Terme Ingressos programats, incloent-hi aquells per a Realització de Proves diagnòstiques segons el pla de contingència de Departament de Salut.

Quant a consultes externes s'anirà normalitzant l'activitat en les Diverses especialitats. És podran realitzar consultes presencials d'acordar amb el pla de contingència i mantenint la telemedicina per a evitar desplaçaments innecessaris dels pacients. A més, s'establiran Torns escalonats per a evitar aglomeracions dels pacients.

L'Objectiu de la Conselleria de Sanitat és reprendre de manera progressiva l'activitat habitual, reservant a els espais d'UCI per si foren necessaris. [:]

- Publicitat -
CatalanSpanish