Diverses veïnes de Benaguasil participen en la campanya "És temps d'igualtat"

La campanya s'emmarca dins de Pla Municipal d'Igualtat que està desenvolupant l'Ajuntament

L'Ajuntament de Benaguasil ha posat en marxa la campanya "És temps d'igualtat", en el marc de les accions que està desenvolupant amb motiu de l'elaboració d'el Pla Municipal d'Igualtat 2021-2025.

La campanya està protagonitzada per cinc veïnes de la localitat de diferents àmbits i sectors professionals que conviden a seguir donant passos en el camí cap a la igualtat, i en ella es fa visible el compromís de l'Ajuntament per treballar en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, així com en l'impuls i foment de mesures per aconseguir una igualtat real i efectiva.

Esta campanya dóna continuïtat a les accions empreses per redactar el Pla Municipal d'Igualtat de Benaguasil, una eina útil per a la integració del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en el conjunt de les polítiques del municipi, l'eradicació de les situacions de desigualtat, l'adopció de les mesures necessàries per a l'eradicació de la violència de gènere, l'establiment de mesures que assegurin la conciliació de la feina i de la vida personal i familiar i de el foment de la corresponsabilitat en les tasques domèstiques i en l'atenció a persones dependents.

Les veïnes que han col·laborat en esta campanya són: Xelo Mestre Blasco (infermera), Marisol Domínguez Antequera (fornera), Ana Mª Martínez Martínez (mestressa de casa), Eva Mª Ferrer Micó (estilista masculina) i Alejandra Gasent Garrido (estudiant de turisme ).

ValenciàEspañol