El Tribunal Constitucional anul·la l'impost de plusvàlua

La venda d'un pis, una herència o una donació no pagaran la plusvàlua municipal, per la qual cosa esta sentència afecta tant els ajuntaments com els ciutadans.

El Tribunal Constitucional publicarà els propers dies una sentència en què declara la nul·litat de facto de l'impost de la plusvàlua.

Este impost afecta els Ajuntaments i els ciutadans, ja que a partir d'este error, la venda d'un pis, una herència o una donació no pagaran la plusvàlua municipal. I això vol dir que este any els ajuntaments deixaran d'ingressar aproximadament 4.000 milions d'euros a tot Espanya.

El Tribunal Constitucional ha declarat contràries a la Norma Fonamental i, per tant, nul·les les regles de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que fins ara s'han aplicat per al càlcul de la base imposable de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys Naturalesa Urbana, conegut com a plusvàlua.

De fet, el ministeri d'Hisenda prepara «un esborrany legal» per a reformular el sistema de càlcul de la plusvàlua municipal, anul·lat pel Tribunal Constitucional.

Quan i qui ha de pagar la plusvàlua?

La plusvàlua municipal es paga quan es produeix la venda dun immoble, una donació o una herència, principalment. Es tracta d'un impost establert que ha de ser liquidat amb l'ajuntament que correspononda per ubicació del bé en qüestió.

En el cas de la venda, l'ha d'abonar el venedor; en el cas de donació i herència, l'encarregat de pagar-lo és el que rep el bé. A les vendes i donacions hi ha un termini de 30 dies hàbils des de la transmissió; a les herències el termini és de sis mesos, prorrogables fins a un any.

Després de la decisió del Tribunal Constitucional, es qüestiona si esta sentència té caràcter retroactiu i els contribuents poden veure retornat l'import dels impostos pagats.

No obstant això, la sentència no tindrà caràcter retroactiu i no afectarà les resolucions fermes que ja han estat adoptades sobre això per jutjats i tribunals.

ValenciàEspañol