[: Ca] La justícia valenciana dóna la raó a Sanitat i denega l'obertura de l'hostaleria [: ca] La justícia valenciana dóna la Raó a Sanitat i denegació l'obertura de l'hostaleria [:]

En l'acte els magistrats afirmen que el tancament dels locals "redueix el nombre de persones que poden estar exposades a virus"

[: Ca] La Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat la suspensió de el tancament de l'hostaleria a l'considerar que esta mesura resulta "efectiva en un escenari d'àmplia transmissió comunitària "de l'coronavirus.

"Redueix la concentració de partícules portadores de virus en l'aire i redueix el nombre de persones que poden estar exposades en qualsevol moment", concreten els magistrats, en un acte notificat este divendres.

Els magistrats desestimen així les mesures cautelars sol·licitades en el seu recurs per l'Associació d'Hostalers de Castelló (Ashocas) contra les mesures restrictives en l'hostaleria previstes en la resolució de la Conselleria de Sanitat de el passat 19 de gener i la pròrroga de les mateixes, adoptada el 12 de febrer. Segons la seua opinió, acollir la pretensió dels recurrents suposaria una "pertorbació greu dels interessos generals".

Sense entrar en el fons de l'assumpte, que haurà de ser objecte de prova en el marc de el procediment, la Sala ha tingut en compte per dictar esta resolució un informe de la sotsdirectora general d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de la Generalitat.

Este informe, que va servir de base per a les resolucions sanitàries impugnades, descriu un alt nivell de circulació de la SARS-Cov-2 a la Comunitat Valenciana, que la situaven en risc molt alt i, en determinats períodes, extrem.

Pel tribunal, "quan el nivell de circulació de virus és molt alt, la forma de prevenir un gran nombre de morts i un excés d'hospitalitzacions és adoptar mesures més enèrgiques basades en minimitzar en el possible la interacció social".

L'acte precisa que la decisió judicial es circumscriu a el "punt de partida de la situació fàctica existent a la Comunitat Valenciana", és a dir, a l'estat de la pandèmia en el moment en què es van dictar les resolucions de Sanitat, per la qual cosa la conclusió "no necessàriament ha de extrapolar-se a situacions futures en què les circumstàncies concurrents puguin ser diferents".

El tribunal respon també a recurrents que el fet que l'Administració permeti activitats d'hostaleria en menjadors socials o clíniques i hospitals i que la situació epidemiològica de la província de Castelló siga millor que a la resta de la Comunitat Valenciana no és raó per suspendre-les en un o altre cas. [: ca] la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa de l'Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat la suspensió de l'tancament de l'hostaleria a considerar que esta mesura resulta "efectiva en un escenari d'àmplia Transmissió comunitària "de l'coronavirus.

"Redueix la concentració de partícules portadors de virus a l'aire i redueix el nom de persones que podin estar exposades a QUALSEVOL moment", concretin a els magistrats, en un acte notificat AQUEST divendres.

Els magistrats desestimen AIXÍ els Mesures cautelars sol·licitades en el su recurs per l'Associació d'Hostalers de Castelló (Ashocas) contra els Mesures restrictives a l'hostaleria contemplades en la resolució de la Conselleria de Sanitat de l'pasado 19 de gener i la prorroga d'estees, adoptada el 12 de febrer. A su Judici, acollir la pretensions dels recurrents suposaria una "pertorbació Greu dels interessos generals".

Sense entrar al fons de l'Assumpte, que haura de ser Objecte de prova en el marc de l'Procediment, la Sala ha tingut en compte Quant per a dictar AQUESTA Resolució un informe de la sotsdirectora general d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de la Generalitat.

Esta informe, que va servir de base per a les Resolucions Sanitàries impugnades, descriu 2:XNUMX alt nivell de Circulació de la SARS-Cov-XNUMX a la Comunitat Valenciana, que la situaven en RISC Molt alt i, en determinats periodes, extrem.

Per a tribunal, "Quan el nivell d'Circulació de virus és Molt alt, la manera de prevenir un gran nombre de defuncions i un excés d'hospitalitzacions és adoptar Mesures més enèrgiques bassades a Minimitzar en la mesura de l'possible la Interacció social".

L'acte precisa que la Decisió judicial es circumscriu a el "punt de partida de la situaciò fàctica existent a la Comunitat Valenciana", és a dir, a l'Estat de la pandèmia al Moment en qué es van dictar els Resolucions de Sanitat, per la qual cosa la conclusio "no necessariament ha d'extrapolar-se a Situacions futures en els quals els Circumstàncies concurrents puguen ser diferents".

El tribunal respon también a recurrents que el FET que l'Administració permeta activitats d'hostaleria a menjadors socials o clíniques i hospitals i que la situaciò epidemiològica de la provincia de Castelló segueixi Millor que a la resta de la Comunitat Valenciana no és Raó per a suspendre-les en un cas o l'Altre. [:]

CatalanSpanish