La Diputació de Castelló presentarà els línies de el Pressupost de 2020 la propera setmana

L'equip de govern lamenta "la mala gestió econòmica realitzada paper Partit Popular durante el primer semestre del 2019 a la Institució".

El ple de la Diputació de Castelló donarà compte Quant el dimarts que veu de les línies de el Pressupost de 2020, un pas merament Tècnic que serveix de base perque l'equip de govern treballi a l'el·laboració dels Comptes de l'Pròxim 2019 Exercici seguint a els informes Tècnics i la liquidació que és preveu realitzar de XNUMX.

La Llei orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que Abans de l'1 d'octubre els van Corporacions locals han de remetre a l'Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques informació sobre els línies fonamentals que contindran a els pressupostos, a l'Efecte de donar Compliment ALS requirements de la normativa europea. A l'COSTAT d'aixó, s'a d'informar de l'Estat de Previsió de moviment i situaciò de El deute, aixi com l'informe d'intervenció d'Avaluació de l'Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat, de la regla de la Despesa i de l'límit de Deute.

En AQUEST SENTIT, des de l'actual equip de govern s'a lamentat, segons destaca el Diputat provincial d'Hisenda, Santiago Agustí, "la mala gestió econòmica realitzada paper Partit Popular durante el primer semestre del 2019 a la Institució, que ha derivat en un Incompliment de l'equilibri pressupostari i de la regla de la Despesa, Dues Qüestions incloses en la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera impulsada l'any 2012 per a tractar de controlar a els Comptes de les 'entitats locals ".

Concretament, des de l'àrea d'Intervenció és preveu que la diputació finalitzi l'any incomplint l'Estabilitat Pressupostària, ha que hi Hi haurà un desequilibri de 4,9 millones de euros a els Comptes i sobrepassant en 16,7 millones d 'euros la regla de la Despesa (que estava fixada en 85 millones de euros però arribarà ALS 101 milions).

Des de l'equip de govern s'a lamentat AQUESTA situaciò i s'a criticat que el PP no realitzés 23 modificació Pressupostària a els primers mesos de l'any, la qual cosa hagues permès dedicar a els romanents existents (més de 135 millones d 'euros) a realitzar una Segona edició de al Pla XNUMX o Altres Actuacions similars que tanta falta fan aLS Municipis de la província.

Tot AIXÒ s'uneix a el problema d'inestabilitat política a nivell estatal ia la manca de Govern, que fa que no és compti con los Pressupostos Generals de l'Estat, els Transferències econòmiques de lo qual són la base dels Comptes de la Diputació de Castelló .

CatalanSpanish