[: Es] La Diputació de Castelló aprova un pressupost de 184 milions d'euros [: ca] La Diputació de Castelló aprova 184:XNUMX Pressupost de XNUMX millones de euros [:]

La corporació provincial ha incorporat 15,7 milions per impulsar la reactivació de la província de Castelló.

[: Ca] El ple extraordinari de la Diputació celebrat hui ha aprovat per unanimitat la incorporació de 15,7 milions d'euros de romanents a l'pressupost # ReactivemCastelló de 2021 proposada per l'equip de govern, de manera que la capacitat financera de la institució assoleix la xifra de 184 milions d'euros per a este any. Es tracta d'una decisió que augmenta i millora els comptes aprovats el passat mes de desembre, que ascendien a 168,3 d'euros, i que ja llavors van ser qualificades pel president José Martí com a "uns comptes excepcionals i històriques, per un moment excepcional i històric "ja que es tracta de l'pressupost més elevat de la història de la institució provincial. És una injecció econòmica "molt important", que representa "un esforç sense precedents encaminat a reactivar econòmicament i socialment la província de Castelló, ia la superació de la crisi ocasionada per la pandèmia de la Covid-19".

El president, que ha agraït la unanimitat de tots els grups, ha parafrasejat a Ortega i Gasset per celebrar "que hàgim sabut estar a l'altura dels esdeveniments".

Millores de l'pressupost

Amb la incorporació dels 15,7 milions d'euros aprovada hui es podran emprendre iniciatives de calat, entre les quals cal destacar que es dobla l'aportació de la Diputació a el Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat, que passa dels 5,6 milions d'euros del 2020 als 11,2 milions d'euros de 2021. Tenint en compte que la Generalitat Valenciana aporta altres 5,6 milions d'euros, per esta via els municipis de la província rebran un total de 16,8 milions d'euros.

Els romanents també permetran que la Diputació se sumi per primera vegada en la història a el Fons de Despoblació de la Generalitat Valenciana amb 1,4 milions d'euros i l'ampliació de el pla d'ajudes #ReactivemEmpreses per a microempreses i autònoms, dotat amb 5 milions d'euros. D'esta manera, tenint en compte els 4,2 milions d'euros aportats recentment a través de el Pla Resistir de la Generalitat Valenciana, les ajudes extraordinàries en el present exercici per als sectors més afectats arribaran a la xifra de 9,2 milions d'euros.

Esta ampliació pressupostària permetrà incrementar en un milió d'euros els plans hídrics, i d'eficiència energètica, residus i emergències, i en 500.000 euros la disponibilitat de fons de l'àrea de Benestar Social, que podrà posar en marxa noves subvencions i potenciar la teleassistència, la teleajuda i les polítiques d'igualtat. A més, s'incrementarà en 350.000 euros el Pla d'Ocupació per als ajuntaments i es reforçaran amb 280.000 euros més els projectes de rehabilitació de patrimoni i foment de les activitats culturals. D'altra banda, s'afegiran 150.000 euros per a polítiques de desenvolupament rural relacionades amb la despoblació i la posada en valor de productes autòctons, i idèntica quantitat per ampliar el contracte de reposició en camins i pistes rurals. Finalment, es reforçarà amb 110.000 euros addicionals les polítiques per al foment de la digitalització empresarial.

Santiago Agustí, diputat d'Hisenda

El diputat d'Hisenda, Santiago Agustí, ha explicat que en el moment de la liquidació de l'pressupost de 2020 la xifra de romanents ascendia a 52,1 milions d'euros, dels quals 12,9 milions ja estaven compromesos per a la realització de pagaments pendents de manera que la xifra real de romanents era de 39,2 milions d'euros.

Un cop aprovada la liquidació en el ple del mes de febrer, l'equip de govern va iniciar la tramitació per incorporar a l'pressupost 15,7 milions d'euros "per reactivar i recuperar la província", deixant prop de 19 milions d'euros a les arques de la Diputació "per seguir plantant cara a el dia a dia de l'funcionament de la institució".

Durant la seua intervenció, el diputat ha donat "la benvinguda a el pressupost" a el Grup Popular, "tot i que amb retard", assenyalant que "hui hem complert el que vam anunciar al desembre, hem realitzat la incorporació de fons procedents de la liquidació que fins ara no era possible fer ". En la seua opinió, "en el ple de pressupostos el PP no va voler ni escoltar, ni pactar el que podien ser les línies d'incorporació futures, de manera que es va perdre una gran oportunitat". No obstant això, en nom de l'consens, ha donat per bo "el suport que ha donat hui el Partit Popular als comptes provincials" i que se suma a el suport que si va donar el grup de Ciudadanos en la seua aprovació inicial. Finalment, Agustí ha agraït el "feina titànica" desenvolupat en 2020 i 2021 pel departament tècnic de gestió pressupostària, recordant que "l'any passat, per la pandèmia, va ser necessari reorganitzar tot el pressupost".

Ignasi Garcia, portaveu de Compromís

Per la seua banda, el portaveu de Compromís al govern de la Diputació, Ignasi Garcia, ha destacat que gràcies a la incorporació dels romanents a el Fons de Cooperació Municipal i a el Pla Reactivem Empreses "reforcem la injecció de recursos directes als ajuntaments, empreses , cooperatives i persones autònomes perquè puguin fer front a la crisi generada per la pandèmia ". També ha fet esment a l'increment de 350.000 euros a la partida pressupostària de el Pla d'Ocupació de l'àrea de Promoció Econòmica i de 110.000 euros d'el Pla de Digitalització, "amb les que acompanyarem els negocis de les comarques de Castelló en la seua transformació digital, amb el tal que puguin gestionar, produir i vendre millor "en el nou context post-covid.

Per finalitzar, el també diputat de Sostenibilitat ha subratllat "l'aposta de la Diputació pel Pla per a l'Eficiència Hídrica Municipal, que finalment ascendirà a 750.000 euros, i de l'increment de 400.000 euros per a Pla d'Emergències Hídriques. [: Ca] El ple extraordinari de la Diputació celebrat hui ha APROVAT per unanimitat la Incorporació de 15,7 millones de euros de romanents a el Pressupost # ReactivemCastelló de 2021 Propostes per l'equip de govern, amb el qual la Capacitat financera de la Institució aconsegueix la Xifra de 184 millones de euros per a Enguany. És tracta d'168,3 Decisió que augmenta i Millora a els Comptes aprovats el mes de desembre pasado, que ascendents a XNUMX millones de euros, i que ja Llavors van ser qualificades paper president José Martí com "uns Comptes Excepcionals i Històrics, per a un Moment excepcional i històric ", ha que és tracta d'el Pressupost més elevat de la història de la Institució provincial. És una Injecció econòmica "molt important", que representa "una ESFORÇ sense precedents encaminat a reactivar econòmicament i socialment la provincia de Castelló, ia la superació de la crisi ocasionada per la pandèmia de la COVID-19 ".

El president, que ha Agrait la unanimitat de Tots els grups, ha parafrasejat a Ortega i Gasset per a celebrar "que hàgem sabut estar a l'alçada dels esdeveniments".

Millores de el Pressupost

Amb la Incorporació dels 15,7 millones de euros aprovada hui és podran escometre iniciatives de gran importància, entre els quals cal destacar que és doblega l'Aportació de la Diputació a Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat, que passa dels 5,6 millones de euros de 2020 ALS 11,2 millones de euros de 2021. Tenint en compte Quant que la Generalitat Valenciana aporta Altres 5,6 millones de euros, per esta via a els Municipis de la provincia rebran un total de 16,8 millones d'euros.

Els romanents también permetran que la Diputació se sumi per primera vegada a la història a Fons de Despoblació de la Generalitat Valenciana amb 1,4 millones de euros il 'ampliació de al pla d'Ajudes #ReactivemEmpreses per a Microempreses i Autònoms, dotat amb 5 millones de euros. D'esta manera, tenint en compte Quant a els 4,2 millones de euros Si adjunta recentment a través del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana, els Ajudes extraordinàries a el present Exercici para los sectors més ment afectats aconseguiran la Xifra de 9,2 millones d ' euros.

Esta ampliació Pressupostària permetrà incrementar en un milio d'euros a els plans hídrics, i d'Eficiència Energètica, residus i emergències, i en 500.000 euros la disponibilitat de fons de l'àrea de Benestar Social, que podrà posar en marxa noves subvencions i potenciar la teleassistència, la tele ajuda i els polítiques d'igualtat. A més, s'incrementarà en 350.000 euros al Pla d'Ocupació para los Ajuntaments i és reforçaran amb 280.000 euros més a els projectes de rehabilitació de patrimoni i foment de les activitats culturals.

D'Altra banda, s'afegiran 150.000 euros per a polítiques de desarrollo rural relacionades amb la despoblació i la posada en valor de productes autòctons, i idèntica QUANTITAT per a ampliar el contracte de Reposició en camins i pistes rurals. Finalment, és reforçarà amb 110.000 euros addicionals els polítiques per a l'foment de la digitalització empresarial.

Santiago Agustí, Diputat d'Hisenda

El Diputat d'Hisenda, Santiago Agustí, ha explicat que en el Moment de la liquidació de el Pressupost de 2020 la Xifra de romanents ascendia a 52,1 millones de euros, dels quals 12,9 millones ja estàven Compromesos per a la Realització de Pagaments pendents paper que la Xifra real de romanents era de 39,2 millones de euros.

El sol · licitant aprovada la liquidació en el ple del mes de febrer, l'equip de govern va iniciar l'Tramitació per a incorporar a el Pressupost 15,7 millones de euros "per a reactivar i recuperar la provincia", deixant prop de 19 millones d 'euros en els Arques de la Diputació "per a continuar de fent front a al dia a dia de l'Funcionament de la Institució".

Durant la Seua intervenció, el Diputat ha Donat "la Benvinguda a el Pressupost" a Grup Popular, "encara que amb retard", assenyalant que "hui Hem complit el que anunciem a l'desembre, Hem realitzat la Incorporació de fons procedents de la liquidació que Fins ara no era possible realitzar ".

A la Seua Opinió, "al ple de pressupostos el PP no Voler ni escortar, ni pactar el que podien ser els línies d'Incorporació futures, amb el qual és va Perdre una gran OPORTUNITAT". No obstant aixó, en nom de l'Consens, ha Donat per bo "el soporte que ha Donat hui el Partit Popular ALS Comptes PROVINCIALS" i que se suma a l'soporte que si va donar el grup de Ciudadanos a la Seua Categoría inicial. Finalment, Agustí ha Agrait el "treball Titànic" Desenvolupat en 2020 i 2021 paper Departament tècnic de gestió Pressupostària, recordant que "l'any pasado, per la pandèmia, va ser Necessari reorganitzar tot el Pressupost".

Ignasi Garcia, Portaveu de Compromís

Per part Seua, el Portaveu de Compromís al govern de la Diputació, Ignasi Garcia, ha destacat que gràcies a la Incorporació dels romanents a Fons de Cooperació Municipal i a al Pla Reactivem Empreses "reforcem la Injecció de recursos Directes ALS Ajuntaments, empreses, cooperatives i persones Autònomes perque puguen Fer front a la crisi generada per la pandèmia ". També ha FET Esment a l'va incrementar de 350.000 euros a la partida Pressupostària de Pla d'Ús de l'àrea de Promoció Econòmica i de 110.000 euros del Pla de digitalització, "amb els quals acompanyarem a els negocios de les comarques de Castelló a la Seua Transformació digital, amb la Finalitat que puguen gestionar, Produir i Vendre millor "en el nou context postCovid.

Per a finalitzar, el también Diputat de Sostenibilitat ha subratllat "l'aposta de la Diputació paper Pla per a l'Eficiència Hídrica Municipal, que finalment ascendirà a 750.000 euros, i de l'va incrementar de 400.000 euros per a Pla d'Emergències hídriques". [:]

CatalanSpanish