La xarxa pública valenciana és l'única que ofereix Llits d'Hospitalització a pacients amb CDA en fase subaguda

La Comunitat Valenciana és l'única autonomia amb centres hospitalaris que en disposen Llits per a l'atenció directa de l'Dany Cerebral Adquirit (DCA) Subagut en RÈGIM d'Hospitalització. Per a aixó, zinc centres Públics distribuits a les tres Províncies ofereixen un total de 141 Llits per a pacients amb AQUEST tipo de Malaltia.

Els centres hospitalaris que ofereix la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a AQUEST tipo de tractaments són l'Hospital de la Magdalena de Castelló, l'Hospital Doctor Moliner, l'Hospital Pare Jofré il 'hospital Militar al cas de València , i a els hospitals de la Pedrera i de Sant Vicent a Alacant.

L'Objectiu de l'atenció és aconseguir maximitzar la recuperació de l'autonomia personal i la participació social i calidad de vida de les persones afectades, aixi com aconseguir la Seua normalització en el context social en el qual és desemboliquen.

Per a aixó, són Essencials els Xarxes assistencials de DCA que inclouen Tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana, en els quals s'integren a els professionals dels Diferents Àmbits assistencials, sanitaris, socials i comunitaris, aixi com dels MATEIXOS pacients d'una forma transversal i perllongada en el temps.

Xarxes assistencials de DCA en Tots els departaments de salut

El pasado mes de juny, Carmen munt Presenta l'Estratègia per a l'Atenció a l'Dany Cerebral Adquirit a la Comunitat Valenciana, la primera amb estees caràcterístiques a Espanya.

És tracta d'XNUMX model departamental en el qual cada departament de salut constitueïx XNUMX Xarxa Assistencial de DCA que gestiona l'Atenció als pacients amb DCA i SOL·LICITA, Quan ho estima Necessari, la prestacions de neurorehabilitació a les Unitats Específiques de DCA, Be en RÈGIM d'internament o ambulatori. Per a aixó, cada departament de salut organitza la prestacions de l'Assistència de DCA a través d'un plan departamental alineat amb els directrius generals establertes a l'Estratègia DCA de la Comunitat Valenciana.

A cada departament s'a establert un consell d'Adreça de la Xarxa DCA amb l'Objecte de façalitar la identificació dels casos candidats, controlar a els CRITERIS D'inclusió, de Seguiment i d'alta, aixi com a els Resultats obtinguts.

AQUEST Consell s'integra per representants dels serveis implicats en l'atenció a pacients amb DCA de l'departament (Rehabilitació, Neurologia, Neurocirurgia, Psicologia, Treball Social), la infermera gestora de casos, representants de l'Equip Directiu, de el Servei d'admissió, de les Unitats de DCA a les quals és derivin pacients per la Seua neurorehabilitació, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques incloses (CIPI) I de l'atenció comunitària, Especialment d'Associacions d'Afectats per DCA. D'AQUESTA manera, els Associacions de pacients formessin part de les Xarxes departamentals de DCA com a element clau i Essencial de l'Procés assistencial.

A l'Voltant de 60.000 persones amb DCA a la Comunitat

L'ictus és la causa d'aproximadament un 80% dels pacients amb dany cerebral adquirit. En 2016, 10.028 persones han Estat hospitalitzades amb Diagnòstic principal d'ictus a la Comunitat Valenciana. D'elles, 4.126 a la província d'Alacant, 1.218 a Castelló i 4.684 a València.

Altres causes de l'dany cerebral adquirit són a els traumatismes cranials Greus i en menor QUANTITAT, Episodis de parades cardíaques (anòxia cerebral) o infeccions de sistema nerviós central.

A la Comunitat Valenciana AQUEST Col·lectiu suposa entre 56.000 i 60.000 persones, a les quals cal sumar el su entorn familiar, también afectat en haver de façalitar-dels els cures i atencions que necessitin. Malgrat estees Xifres, XNUMX dels Aspectes Bàsics per a AQUESTA estratègia és poder identificar ALS Usuaris potencialment Beneficiaris de l'atenció que és pretèn normalitzar i oferir ALS Ciudadanos.

CatalanSpanish