Els hostalers de Russafa recorren el ZAS a l'Constitucional

Amb les restriccions i el toc de queda 'resulta absurd i desproporcionat realitzar mesuraments acústics al barri de Russafa'

lansí-, amb la col·laboració i participació de la Federació d'Hostaleria de València, ha presentat en el dia d'hui un RECURS D'EMPARA davant el Tribunal Constitucional reclamant la seua protecció davant la indefensió jurídica provocada per l'inici dels tràmits administratius realitzats per l'Ajuntament de València amb relació a la declaració d'una zona acústica saturada (ZAS) al barri de Russafa.

La base de el recurs està fonamentada en la Llei de procediment administratiu comú (Llei 39/2015), I més en concret, a l'article 8, que determina que si durant la instrucció d'un procediment s'adverteix l'existència de persones que sigan titulars de drets o interessos legítims i directes que puguin resultar afectats per la resolució que es dicti, serà necessària la comunicació a les persones o entitats, de la tramitació de l'procediment, pel que en cas contrari es podria qüestionar la validesa de l'procediment judicial i administratiu.

En relació amb l'anterior per als hostalers de barri de Russafa, l'Ajuntament. de València, va haver de comunicar per les vies oportunes a la Federació d'Hostaleria de València ia les pimes hoteleres de el Barri de Russafa, de l'inici de procediment judicial en el TSJ i de les mesures que es puguin adoptar, començant per la realització de l'estudi acústic de barri, teniendoen compte que el principal afectat sobre la realització dels mesuraments acústics i les futures mesures que es puguin adoptar en la ZAS, són les pròpies pimes de l'oci i l'hostaleria.

En este context, i tenint en compte que el Aj. De València no ha realitzat estes actuacions ni comunicat formalment als possibles afectats, les organitzacions empresarials de el sector hostaler s'han vist en la necessitat de plantejar este recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional que permeti garantir el dret de defensa de les pimes de l'oci i l'hostaleria de barri de Russafa.

A més, la Associació per una Hostaleria Responsable de Russafa -Al Balansí-, vol posar de manifest la inoportunitat absoluta de les actuacions anunciades per l'Ajuntament. de València després de l'última junta de govern de l'passat mes de juliol, tenint en compte que l'activitat de les pimes de l'oci i l'hostaleria segueixen sotmeses a les severíssimes restriccions imposades per la Generalitat en el context de la crisi de l'COVID, després de 18 mesos de tota mena de limitacions a l'activitat de les pimes, tocs de queda i suspensions de l'activitat sectorial, que han impedit generar cap tipus d'impacte acústic en horari nocturn, I quan les pimes es troben davant d'una situació crítica i desesperada per a la seua supervivència, el que fa absolutament incomprensible l'activació d'un procediment com és el de la declaració d'una zona acústica saturada al barri de Russafa.

Tot això en un moment en què haurien de ser les polítiques d'impuls, dinamització i reconstrucció de el sector i de l'activitat de les pimes i defensa dels llocs de treball, la principal prioritat de l'administració local.

Així mateix, totes estes actuacions de l'Aj. de València incompleixen els compromisos adquirits pel consistori durant l'anterior legislatura que havien de desembocar en la posada en marxa d'un Observatori de l'Oci i el Turisme, Comptant amb la participació de el moviment veïnal, les associacions de consumidors i de les associacions sectorials de l'oci, el turisme, la cultura i l'hostaleria de la ciutat. En este sentit, cal tenir en compte que el sector porta esperant més de 2 anys, des que el Ple de l'Ajuntament de València va aprovar la creació d'l'Observatori de l'Oci i el Turisme, i que ha tingut tot este temps per abordar amb recursos i mitjans econòmics i materials, la posada en marxa d'un veritable Pla de Mesures per minimitzar l'impacte ambiental de l'activitat de l'turisme i l'hostaleria, en lloc de l'aplicació de mesures restrictives absolutament injustes i desproporcionades contra les pimes davant de la necessitat d'abordar i dissenyar globalment un Model de Lleure per a la ciutat de València i un pla capaç de protegir el desenvolupament turístic de la ciutat en el context de la crisi més greu que ha viscut al llarg de tota la seua història.

ValenciàEspañol