[: Es] Marco i Puig reforcen l'aliança institucional per afrontar els reptes de Castelló [: ca] Marco i Puig reforcen l'aliança institucional per a afrontar a els Reptes de Castelló [:]

L'alcaldessa aborda amb el president la gestió de la pandèmia, l'impuls definitiu a el Pla General i la comissió mixta de patrimoni.

[: Es] L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marcoo, S'ha reunit hui amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per abordar assumptes prioritaris de l'agenda municipal. En la trobada, l'alcaldessa ha traslladat a el cap de el Consell dels reptes als quals s'enfronta la ciutat i ha destacat "la col·laboració plena entre les dos institucionals per impulsar projectes i atendre les necessitats de Castelló en un context tan complicat com l'actual, en plena emergència sanitària per la covid-19 ".

Per la seua banda, Puig ha traslladat a Marco la "col·laboració màxima" de l'administració valenciana amb els projectes que impulsa el consistori. La reunió, com ha explicitat el cap de Consell, ha transcorregut en un clima de màxima entesa i de lleialtat institucional. El president li ha mostrat a la primera edil la disposició de la Generalitat per abordar les qüestions pendents que té la ciutat.

Entre els assumptes abordats, destaca l'evolució de la pandèmia de l'coronavirus. En este sentit, Marcoo ha reiterat l'oferiment que ja va realitzar el passat mes de gener per façalitar espais municipals on realitzar vacunacions massives a la població castellonenca i ha recordat la col·laboració prestada des de l'inici de la pandèmia per a la instal·lació de l'hospital de campanya, així com per atendre altres necessitats plantejades per les autoritats sanitàries.

Un altre tema estratègic per a Castelló que s'ha tractat en la reunió és l'impuls definitiu a l'planejament urbanístic que determinarà les possibilitats de creixement i desenvolupament de la ciutat i servirà de motor per a la recuperació. "El Pla General ja està en l'última fase de la tramitació després de la segona exposició pública, que ha estat voluntària, i en este sentit el president ha tornat a mostrar tot el seu suport perquè el nou planejament urbanístic de la ciutat siga una realitat el més aviat millor ", ha apuntat Marco.

En este sentit, l'alcaldessa també ha aprofitat la trobada per traslladar Puig la seua preocupació per la reducció de l'sòl industrial, recordant que l'Ajuntament ha al·legat a el Pla d'Acció Territorial amb l'objectiu d'aconseguir recuperar sòl logístic que va ser reduït per la Declaració Ambiental Territorial i Estratègica (DATE).

Un altre dels assumptes que s'ha posat sobre la taula és la necessitat de posar en marxa la comissió de patrimoni, com així es va aprovar per unanimitat en el ple municipal del passat desembre. Referent a això, Puig i Marco han acordat convocar la comissió mixta el més prompte possible per posar en comú el patrimoni i les necessitats de les diferents administracions, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat i la Diputació, amb l'objectiu d'impulsar els projectes que resultin prioritaris per a la ciutat, sota criteris de reciprocitat i col·laboració institucional.

En el si d'esta comissió s'abordarà el futur conservatori. "És una infraestructura prioritària tant per al president com per l'alcaldessa, i és importantíssim que estigui a Castelló el més prompte possible, per això ho abordarem en la comissió mixta de patrimoni", ha assegurat Marco. "En l'àmbit de col·laboració entre les administracions, és important esta comissió per posar en comú els immobles que hi ha a la ciutat i les necessitats d'espais per donar el millor servei als ciutadans i ciutadanes", ha indicat l'alcaldessa.

D'altra banda, en la trobada també s'ha parlat dels fons europeus i de la continuïtat de la col·laboració entre ambdos administracions en les noves convocatòries. "L'Ajuntament de Castelló és líder en execució de fons europeus i en esta línia seguirem treballant", ha destacat Marco. [: Ca] L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, s'a reunit hui amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a abordar Assumptes prioritaris de l'agenda municipal. A la trobada, l'alcaldessa ha traslladat a l'cap de el Consell a els Reptes ALS quals s'enfronta la ciutat i ha destacat "la col • plena entre Totes XNUMX:XNUMX institucionals per a impulsar projectes i NOTAS: QUEJA els necessitats de Castelló en un context tan complicat com l'actual, en plena emergència sanitària per la Covid-19 ".

Per part Seua, Puig ha traslladat a Marco la "Col·laboració màxima" de l'administració valenciana con los projectes que impulsa el Consistori. La va reunir, com ha explicitat el cap de Consell, ha transcorregut en un clima de Maxim enteniment i de Lleialtat institucional. El president li ha mostrat a la primera edil la DISPOSICIÓ de la Generalitat per a abordar els Qüestions pendents que te la ciutat.

Entre a els Assumptes abordats, destaca l'evolució de l'Pandèmia de l'coronavirus. En este SENTIT, Marcoo ha reiterat l'oferiment que ja va realitzar el mes de gener pasado per a façalitar espais municipals on realitzar Vacunacions massives a la població castellonenca i ha recordat la col • prestada des de l'inici de la pandèmia per a la Instal·lació de l'hospital de campanya, aixi com per a NOTAS: QUEJA Altres necessitats plantejades per els autoritats Sanitàries.

Un altre tema estratègic per a Castelló que s'a Tractat a la reunió és l'impuls definitiu a l'Planejament urbanístic que determinarà els possibilitats de Creixement i desarrollo de la ciutat i servirà de motor per a la recuperació. "El Pla General ja està a l'última fase de l'Tramitació després de dir la Segona exposició pública, que ha sigut Voluntària, i en este SENTIT el president ha tornat a mostrar tot su soporte perque el nou Planejament urbanístic de la ciutat segueixi una Realitat a l'més prompte possible ", ha apuntat Marco.

En este SENTIT, l'alcaldessa también ha aprofitat la trobada per a traslladar a Puig la Seua preocupació per la Reducció del Sol industrial, recordant que l'Ajuntament ha al·legat a al Pla d'Acció Territorial amb l'Objectiu d'aconseguir recuperar Sòl logístic que va ser reduit per la Declaració Ambiental Territorial i Estratègica (DATE).

Un altre dels Assumptes que s'a, posa't sobre la taula és la necessitat de posar en marxa la Comissió de patrimoni, com Així és va aprovar per unanimitat en el ple municipal del desembre pasado. Referent a aixó, Puig i Marco han acordat convocar la Comissió mixta a l'més prompte possible per a posar en comú el patrimoni i els necessitats de les Diferents Administracions, Tant de l'Ajuntament com de la Generalitat i la Diputació, amb l'Objectiu d 'impulsar a els projectes que resultin prioritaris per a la ciutat, sota Criteris de reciprocitat i Col·laboració institucional.

Al si d'esta Comissió s'abordarà el futur conservatori. "És una infraestructura prioritària Tant per a el president com per a l'alcaldessa, i és importantíssim que estiga a Castelló a l'més prompte possible, per AIXÒ l'abordarem en la Comissió mixta de patrimoni", ha Assegurat Marco. "A l'Àmbit de Col·laboració entre els Administracions, és important esta Comissió per a posar en comú a els immobles que hi ha a la ciutat i els necessitats d'espais per a donar el Millor Servei ALS Ciudadanos i ciutadanes", ha indicat l'alcaldessa.

D'Altra banda, en la trobada también s'a parlat dels fons europeus i de la Continuïtat de la col • entre Totes XNUMX:XNUMX Administracions en els noves Convocatòries. "L'Ajuntament de Castelló és líder en ESPECIFICAR de fons europeus i en esta línia continuarem Treballant", ha destacat Marco. [:]

CatalanSpanish