Quasi cinc de cada deu joves de València ha consumit cànnabis en l'últim mes

Un estudi de l'ONG valenciana Controla Club alerta que un 60% de la marihuana analitzada afegeix substàncies tòxiques i de la baixa percepció de perillositat de la població entre 13 i 25 anys

droga amb major toxicitat i substàncies perilloses addicionals, augment de l'consum de marihuana enfront de l'd'haixix i un edat mitjana d'inici de consum inferior als 15 Jahr. Esta és la fotografia social que mostra la joventut valenciana consumidora de drogues, segons l'estudi de la ONG valenciana controla Club realitzat en les tres capitals de província i en el qual València se situa al capdavant pel que fa a consum.

De fet, l'estudi conclou que en València, un 72,19% dels joves potencialment consumidors que han estat enquestats assegura que ho ha provat alguna vegada i un 47,34% assenyala que ha consumit cànnabis en els últims 30 dies.

El segueix Castelló, on un 66,67% indica que l'ha provat alguna vegada i un 31,74% reconeix que ha fumat algun o diversos porros en els últims 30 dies. Finalment, el 49,23% dels joves alacantins preguntats ha respost que l'ha provat alguna vegada i el 17,69% que ha consumit cànnabis en els últims 30 dies.

Sobre la despesa mitjana destinat a la compra d'haixix i marihuana, els castellonencs són els que més pressupost destinen amb una mitjana de 13 euros setmanals, el segueixen els valencians amb una despesa de 10.9 euros i els alacantins amb una mitjana de 7,5 euros.

Un 60% de la marihuana analitzada afegeix substàncies tòxiques

La marihuana que es consumeix entre la població juvenil de la Comunitat Valenciana conté un elevat percentatge de substàncies infeccioses que, sumades a la pròpia toxicitat de l'cànnabis, poden arribar a generar greus problemes per a la salut. Una cosa que es veu agreujat per la baixa percepció que existeix sobre estes perills entre la població de risc.

Així es desprèn de les conclusions d'este estudi realitzat en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el marc de les diferents accions de caràcter pilot d'informació i conscienciació sobre el consum de cànnabis dirigides a joves potencialment consumidors, d'entre 13 i 25 anys, Que s'han dut terme en els espais de València, Alacant i Castelló en on se solen reunir per realitzar estes consums: zones d'oci, places, parcs, skate-park i voltants de centres educatius i de formació.

Durant estes intervencions, desenvolupades pels mediadors i mediadores de l'ONG, que es reprendran este cap de setmana en les tres capitals de província, s'han utilitzat microscopis LED de 60 augments que han permès observar la presència de substàncies potencialment nocives i evidenciar que més de la meitat de la marihuana analitzada, al voltant d'un 60%, contenia fongs (botryitis).

Precisament, part de la feina de les mediadores i els mediadors de l'ONG ha estat informar els possibles consumidors sobre els riscos afegits relacionats amb les substàncies adulterants i / o contaminants que es poden trobar amb freqüència en l'haixix, com el cautxú, el plàstic, la goma, la parafina i, fins i tot, la femta.

El 63% de joves ha provat el cànnabis

Sobre l'estudi en concret, este posa de manifest la incidència que té, a hores d'ara, el consum de l'cànnabis entre la població més jove, ja que el 63,42% de la població de risc juvenil enquestada afirma que ha consumit en algun moment de la seua vida cànnabis; un alt impacte si es compara amb les dades de prevalença sobre consum de el Pla Nacional sobre Drogues que indica que el 37,5% de l'total de la població espanyola de 15 a 64 anys ha consumit en algun moment cànnabis.

Pel que fa a la freqüència de l'consum, l'estudi revela que el 34,93% dels joves que han participat en la mostra ha consumit haixix durant els últims 30 dies, que l'edat mitjana d'inici de consum se situa en els 14,85 anys i que el 6,8% fuma diàriament entre 1 i 3 porros de mitjana.

Sobre la normalización dels consums, De les respostes obtingudes en les enquestes realitzades s'extreu que esta es relaciona directament amb la baixa percepció dels perills i riscos associats a el consum de el cànnabis, que en una escala d'1 a 10, on 1 és gens perillós i 10 és molt perillós, rep una puntuació de 6,29 (* taula adjunta més avall). Una dada que el situa en l'últim lloc de les 10 drogues que s'han avaluat en este estudi, fins i tot per darrere de l'consum de tabac i de l'alcohol.

Baixa la percepció de risc de consum de drogues

Els resultats de l'estudi posen de relleu el increment progressiu de l'consum de la marihuana que desplaça el de l'haixix, ja que, en estes moments, el 50,7% dels enquestats asseguren que consumeixen exclusivament marihuana, el 5,3% exclusivament haixix i al 43,8% consumeixen indistintament les dos substàncies.

En este context, segons dades ofertes per l'Institut Nacional de Toxicologia (INT), recents anàlisis sobre la marihuana que es consumeix actualment han evidenciat que ha augmentat considerablement la seua toxicitat per la seua concentració de THC (Tetrahidrocannabinol), el component que està relacionat amb els efectes psicoactius de la substància, segurament provocat per l'expansió de el coneixement de l'enginyeria cannàbica i de l'autocultiu, que fan el seu consum cada vegada més perillós.

De fet, l'estudi també recull informació sobre les conseqüències negatives dels consums que la joventut valenciana reconeix haver patit. Les més greus són les lipotímies i baixades de tensió, per al 19,03% de les persones enquestades, seguit de les crisis d'ansietat, per a un 17%, les arítmies i taquicàrdies, per a un 13,3, i els trastorns de la son per al 12,4%.

heroïna 9,49

cocaïna 8,63

Velocitat 8,54

vidre 8,47

LSD / tripis 8,27

Cannabinoides Sintètics 8,17

bolets 7,51

Tabac 6,65

Alcohol 6,53

Cànnabis 6,29

Pel que fa a el pressupost destinat a la compra d'haixix i marihuana, el 53,6% de les persones enquestades assenyala que es gasten fins 10 euros setmanals i un 33% entre 15 i 25 euros a la setmana.

CatalanSpanish