Mobilitat àmplia a l'31 de gener el periode per a renovar els català targetes verdes d'Estacionament

L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Mobilitat, ha decidit ampliar Fins a l'31 de gener el periode per a poder renovar els català targetes d'Estacionament en zona verda Després d'establir a els Criteris Objectius per a Autoritzar la CONCESSIÓ, " Criteris que garanteixen l'accés a residents, comerciants, Veïns en lloguer i también a familiars de persones depenents residents a Habitatges en zona verda o blava ", segons ha subratllat el regidor de Mobilitat, Rafa Simó.

A més, s'a Remes una carta ALS Usuaris en la qual és detallin a els Criteris que S'HAN establit per a renovar estes català targetes que autoritzen l'aparcament en zones blaves. El regidor de Mobilitat ha recordat que "l'anterior govern havia D 'AJUDA 3.000 català targetes per sobre de les marcades en el contracte, un situaciò que a més de prevaldre la discreccionalitat, impossibilitava l'Objectiu d'afavorir la rotació a l'Estacionament". Per AQUEST Motiu, ha Afegit, "la voluntat de l'actual equip de govern és la de regular AQUESTA situaciò i marcar uns Criteris Objectius per garantir un accés responsable".

L'Autorització per a renovar la targeta, la Tramitació de la qual és podrà Fer Fins a l'31 de gener a través de el formulari disponible a la pàgina web www.oracastello.es, al carrer La Lluna, a 1 o Per telèfon al 964 34 16 95, és concedirà aLS residents empadronats Propietaris d'habitatge en zona verda o blava i de l'vehicle per a lo qual sol·liciten Autorització. També a les Parelles de propietaris residents a habitatge en zona verda o blava, empadronats a l'habitatge afectat. El tercer Denúncies INCLOU ALS fills de Propietaris residents a habitatge en zona verda o blava que constin en el padró de l'habitatge afectat.

Entre a els supósits que S'HAN incorporat, la Regidoria de Mobilitat concedirà català targetes d'aparcament en zona verda ALS familiars de persones depenents empadronades en un habitatge en zona verda que puguen justificar l'Assistència o la cura de Dita familiar. Als Propietaris de diversos Habitatges en una o Diverses zones blaves o verds, NOMÉS se li concedirà una tarja on és Trobe empadronat.

Un altre grup benefici ari de les català targetes seran a els arrendataris d'Habitatges en zona verda, empadronats a la mateixa, amb contracte de lloguer en vigor i justificant-ho amb l'últim rebut. D'AQUESTA manera, a els Propietaris d'Habitatges llogats deixen de tenyir dret a AQUESTA targeta en favor de l'arrendatari.

Els gerents, Propietaris o arrendataris de locals, Habitatges comercials o oficines en zona verda o blava a els vehicles de lo qual tributin Tant a Castelló com en un Altre municipi o que el titular segueixi un familiar (cas que haura d'estar justificat) és un Altre dels Criteris Establits. La Regidoria de Mobilitat también ha inclòs com a Beneficiaris ALS titulars dels LLOCS de al Mercat de Sant Antoni, prèvia acreditació. En el cas d'locals o pisos comercials o d'oficines llogades, el dret és Fixa para los arrendataris en lloc de per a els Propietaris dels immobles.

El regidor ha explicat que estes supósits S'HAN establit "seguint els Recomanacions Tècniques per a complir amb l'Objectiu que és garantisca la rotació a l'Estacionament".

CatalanSpanish