Moncofa ajustarà els comptes perquè l'eliminació de la plusvàlua no afecti els serveis

L'alcalde ja va reduir el 2016 tant el percentatge de valoració dels terrenys un 37% i el tipus de gravamen de la plusvàlua un 65%.

L'Ajuntament de Moncofa farà un esforç important a l'hora d'ajustar els comptes i les despeses perquè l'eliminació de l'impost de plusvàlues no afecti els serveis essencials que reben els veïns. Així ho ha anunciat l'alcalde, Wences Alós Valls, després de la sentència dictada pel Tribunal Constitucional contra la fórmula del Govern per fer pagar als contribuents este impost.

Wences Alós Valls, alcalde de Moncofa, veu “lògica la sentència que ha dictat el Tribunal Constitucional contra l'impost de plusvàlues municipals. És un impost que el Govern hauria d'haver modificat fa molt de temps, perquè estava fent pagar els contribuents en funció del valor cadastral, indistintament si el venedor ha obtingut pèrdua o guany a la venda”.

L'alcalde de Moncofa ha destacat que “el 2016, quan el Partit Popular de Moncofa va assumir l'alcaldia del municipi, l'impost estava en màxims, amb uns valors cadastrals exagerats, l'equip de Govern ja va fer una baixada importantíssima tant sobre els valors que es calculaven per pagar este impost, com sobre el tipus de gravamen. D'una banda, s'ha reduït el valor cadastral un 24%, però també reduïm el valor sobre el qual s'aplica l'impost (un 37%) i el tipus impositiu (un 65%)”.

Wences Alós Valls recorda que "el primer any en què vam assumir el govern, un moment de greu crisi econòmica, hi havia veïns amb plusvàlues sobre terrenys que s'havien venut amb pèrdos de milers d'euros, era la llei i s'havia d'aplicar, per això vam actuar immediatament".

D'altra banda, referint-se a la sentència del Tribunal Constitucional ha assegurat que, com és lògic, “acatarem la sentència, que encara està pendent de publicació, que provocarà una minva als ingressos del municipi de 150.000 euros. És una rebaixa pressupostària molt important, però ajustarem els comptes perquè no influeixi en els serveis als ciutadans, ni en les ajudes a les persones i les pimes més necessitades, ni en la generació d'ocupació, així com en l'execució de les infraestructures més necessàries”.

L'impost Béns Immobles, en mínims

Cal tenir en compte l'important esforç que està fent l'equip de Govern que lidera Wences Alós Valls per rebaixar les càrregues impositives que pateixen els veïns des que va assumir l'alcaldia el 2015 fins al punt de deixar-les pràcticament en mínims històrics.

Com a exemple hi ha l'aprovació de cara a este exercici d'una nova reducció de l'Impost de Béns Immobles urbans, que s'ha quedat al 0,55, quan ja fa gairebé set anys estava al 0,72, alhora que l'IBI de rústica ja està en el mínim legal, el 0,3, recordar que quan va entrar el Partit Popular al govern, el 2015, es trobava al 0,8, més del doble que l'actual. Mentre que l'impost sobre béns de naturalesa rústica està al mínim legal del 0,30 “una forma de recolzar també els nostres agricultors” assegura l'alcalde.

CatalanSpanish