Onda crea una App gratuïta que reforça la seguridad Davant Situacions de Perill

L'usuari connectarà immediatament amb la Policia Local ia través d'geolocalització és presentarà per a evitar incidències.

L'Ajuntament d 'Onda crea OndaSOS, un aplicación mòbil per a reforçar la seguridad dels onders Davant Situacions de Perill. Amb Premar un botó, l'App connectarà de manera immediata amb la Policia Local que, en POCS segons ia través d'geolocalització, és presentarà al lloc per a evitar Possibles incidències.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Elena Albalat ha destacat: "El Consistori ha dissenyat una tecnologia pròpia per a protegir i garantir la seguridad dels Veïns d 'Onda". Sobre l'eficàcia de OndaSOS assegura que "en una Segona fase, és desenvoluparà un botó físic que activarà l'aplicación directament".

La usabilitat de OndaSOS depén de la Configuració i L'Estat de el Dispositiu, ha que ha de ser Android amb versió posterior a 5.0 o Dispositiu Apple amb versió posterior deis 11, s'hauran d'acceptar a els tèrmits de l'App, és disposarà de saldo per a trucades i Missatges, és necessitarà de tarifa de dades habilitades i Molt important, tindre actiu el GPS perque en cas d'incidència és pugna localitzar amb la major celeritat possible pèls agents locals.

AQUESTA aplicación NOMÉS podrà utilitzar-se després de dir la Seua Descàrrega a través de Google Play o en sos.onda.es en la secció de Descàrregues i realitzar el registre personal en la Policia Local d 'Onda.

Horaris de registre

Per a registrar-se com a usuari de l'App haura d'acudir a l'Local d'Associacions, donar els seues dades personals i se'ls façalitarà XNUMX usuari i contrasenya Específics.

Els dies 14, 15 i 16 de octubre d'11.00 h. a 14.00 h. i de 18.00 h. a 20.00 h. al Local d'Associacions. I a partir de novembre serà a la Policia Local, a els dimarts de 16.00ha 19.00:XNUMX.

Consells d'Utilització

És Recomana no Deixar el Telèfon en mans de menors que puguen generar un avís fals.

L'avís de OndaSOS mobilitza a els recursos humans i materials de la Policia Local, des de l'ajuntament s'insta a la Responsabilitat a l'hora d'utilitzar-ho.

Albalat insisteix que "l'Ús indegut de l'App causés la baixa de l'registri i comportarà a la nulla Capacitat d'Utilització".