[: Es] Òrbita presenta la seua quarta edició després de generar 17,2 milions d'euros de negoci [: ca] Òrbita presenta la Seua quarta edició després de dir generar 17,2 millones de euros de Negoci [:]

El 90% de les startups accelerades en Òrbita segueixen en actiu i han arribat a generar més de 200 llocs de treball.

[: Ca] El Palau Provincial ha acollit hui dimarts la presentació de la quarta edició de el Programa Òrbita d'acceleració empresarial, creat per CEEI Castelló amb el suport de la Diputació de Castelló. En l'acte de presentació han participat el diputat delegat de Promoció Econòmica a la província de Castelló, Pau Ferrando i el president de CEEI Castelló, Alfredo Cebrián. Els dos han presentat la nova convocatòria de el programa, que un any més apostarà per prevaler la implantació de les empreses a l'interior de la província, així com el seu impacte sobre el desenvolupament interior, la millora de les oportunitats, la sostenibilitat econòmica i la vertebració del territori provincial.

Com en els anys anteriors, la iniciativa posi a disposició de les 10 empreses seleccionades un itinerari de suport i formació altament qualificada perquè cada projecte desenvolupament tot el seu potencial competitiu. Així mateix, el programa compta amb 100.000 € en premis en efectiu per a les cinc empreses guanyadores dels Premis Òrbita, a raó de 20.000 € 'equity free' per a cadascuna, la major dotació d'un programa d'acceleració a Espanya. A la fi de l'trajecte, totes les participants optaran a finançament dels seus projectes a través del Club d'Inversors d'Òrbita. Les candidatures es poden presentar fins al proper 14 de maig.

El president de CEEI Castelló, Alfredo Cebrián, ha subratllat la «reputació i notorietat» aconseguides pel programa més enllà de la província de Castelló, a nivell nacional i fins i tot internacional. L'objectiu d'Òrbita, ha dit, és «ajudar estees empreses a adquirir vímets i posar els fonaments per a una expansió tant escalable com a sostenible». Així mateix, Cebrián ha conclòs que el programa s'ha revelat com un projecte «molt bo per a la província, que permet captar el talent emprenedor».

El diputat provincial de Promoció Econòmica, Pau Ferrando, ha destacat per la seua part que este any la Diputació de Castelló ha «incrementat la quantitat pressupostada per al programa Òrbita fins als 136.720 euros». Una xifra amb la qual «volem impulsar la consolidació d'este programa d'acceleració empresarial de referència». El diputat confia que «es repeteixi l'èxit de convocatòria de l'any passat en esta quarta edició» i assegura que «gràcies a la qualitat de les candidatures que atreu el programa Òrbita i a l'esforç dels seus mentors podrem transformar este moment d'incertesa en un espai d'oportunitats ».

Consolidació i novetats

Amb el propòsit d'identificar projectes d'alt potencial ja secundar per consolidar el seu creixement, façalitant posteriorment l'accés al finançament, el Programa Òrbita es va posar en marxa el 2018 i ja compta amb l'aval de les seues tres primeres edicions -amb més d'un centenar de projectes presentats en cada cas. Consolidat com a referent per als projectes més innovadors i escalables, cal subratllar que les companyies participants en anys anteriors han generat ja un volum de negoci superior als 17,2 milions d'euros, captant 9,9 milions d'euros en finançament i creant 204 llocs de treball, amb una previsió superior als 300 a finals de 2021.

A més de l'possible premi econòmic, Òrbita aporta als 10 participants els elements bàsics perquè el projecte es posi en marxa: un espai de treball exclusiu en el viver de l'CEEI, suport i ajuda en el procés de constitució de l'empresa, networking empresarial especialitzat - per tal de compartir coneixements, experiències i com a resultat sorgeixin possibles col·laboracions, enriquint i generant valor a el conjunt i de manera individual a cada projecte-, així com el suport d'un Director de Projecte de l'equip d'Òrbita, accés a mentors i / o advisors experimentats en cada tipus d'activitat.

Una de les dades que mostren la fortalesa d'Òrbita és el percentatge de supervivència de les empreses participants, que es xifra en l'actualitat en el 90%, un cop superades les tres primeres edicions. Així mateix, cal destacar que entre les companyies més excel·lents que han passat pel programa destaquen Internxt, Guruwalk, Aiudo, Next Electric Motors, Cocircular i Be Habito 3D Matmap, entre d'altres.

Algunes d'estees startups estan entre les guanyadores de la 3a edició que cal recordar que van ser Tadoo, Next Electric Motors, Talentoo, Internxt i Cocircular.

Cal afegir que entre les novetats de l'edició de 2021, es troben noves col·laboracions (perks) com les de Hubspot, Canva, Notion, Holded i les de dos empreses guanyadores dels Premis Òrbita el 2020, com Internxt i Talentoo. La valoració total dels 'perks' és 108.850 € per startup, amb la suma d'aportacions de IEBS, IBM, AWS, Google, StartupXplore, PNP, Bstartup de Banc Sabadell, La Caixa Dayone, Desafia SF (ICEX), Nirvine KPI, Influencity, Signaturit, SouthSummit, LinkedIn Learning, Stripe, Hubspot, Canva, Oriol IP Advocats, Notion, Holded i GeeksHubs. [: ca] el Palau Provincial ha acollit hui dimarts la presentació de la quarta edició de el Programa Òrbita d'acceleració empresarial, creat per CEEI Castelló amb el soporte de la Diputació de Castelló. A l'acte de presentació han participat el Diputat delegat de Promoció Econòmica a la provincia de Castelló, Pau Ferrando i el president de CEEI Castelló, Alfredo Cebrián. Tots dos han Presentat la Nova convocatòria d'el programa, que un any més apostés per prevaldre la implantació de les empreses a l'interior de la província, aixi com el su impacti sobre el desarrollo interior, la Millora de les Oportunitats, la sostenibilitat econòmica i la vertebració de l'territori provincial.

Com a els anys anteriors, la iniciativa posa a l'DISPOSICIÓ de les 10 empreses seleccionades 100.000:20.000 itinerari de soporte i formació altament qualificada perque cada projecte desenvolupe tot el su potencial competitiu. Aixi MATEIX, el programa Compta amb XNUMX € en premis en efectiu per a les cinc empreses guanyadores dels Premis Òrbita, a Raó de XNUMX € 'equitat lliure'Per a cadascuna, la major dotació d'un programa d'acceleració a Espanya. A la fi de l'Trajecte, Totes els participants optaran a Finançament dels Seus projectes a través del Club d'Inversors d'Òrbita. Les candidatures podran presentar-se Fins a l'Pròxim 14 de maig.

El president de CEEI Castelló, Alfredo Cebrián, Ha subratllat la «reputació i notorietat» aconseguides paper programa més enllà de la provincia de Castelló, a nivell nacional i Fins i tot internacional. L'Objectiu d'Òrbita, ha dit, és «Ajudar estiguis empreses a adquirir Vímets i posar a els Fonaments per a una Expansió Tant escalable com sostenible». Aixi MATEIX, Cebrián ha conclòs que el programa s'a revelat com ara un projecte «molt bo per a la provincia, que Përmet captar l'talent emprenedor».

El Diputat provincial de Promoció Econòmica, Pau Ferrando, Ha destacat per la Seua part que Enguany la Diputació de Castelló ha «incrementat la QUANTITAT LICITADA per a el programa Òrbita Fins ALS 136.720 euros». Una Xifra amb la qual «volem impulsar la consolidació d'este programa d'acceleració empresarial de referència». El Diputat confia en el FET que «és repetisca l'èxit d convocatòria de l'any pasado en esta quarta edició» i assegura que «gràcies a la calidad de les candidatures que atrau el programa Òrbita ia l'ESFORÇ dels Seus mentors podrem transformar este Moment d'incertesa en un espai d'Oportunitats ».

Consolidació i novetats

Amb el proposit d'identificar projectes d'alt potencial ia secundar-els per a consolidar el su Creixement, façalitant-los Posteriorment l'accés a l'Finançament, el Programa Òrbita és va posar en marxa el 2018 i ja Compta amb l'aval de els seues 17,2 primeres edicions -amb més d'un centenar de projectes presentats en cada cas. Consolidat com a Referent para los projectes més innovadors i escalables, calç subratllar que els Companyies participants en anys anteriors han Generat fixa un volum de Negoci superior ALS 9,9 millones de euros, captant 204 millones de euros en Finançament i Creant 300 LLOCS de Treball, amb 2021 Previsió superior aLS XNUMX a la fi de XNUMX.

A més de l'possible premi Econòmic, Òrbita aporta ALS 10 participants a els elements Bàsics perque el projecte és posi en marxa: XNUMX espai de Treball Exclusiu al viver de l' CEEI, Soporte i ajuda al procès de constituci de l'empresa, networking empresarial Especialitzat -amb la Finalitat de compartir Coneixements, Experiències i com a resultat sorgisquen Possibles col·laboracions, enriquint i generant valor a l'conjunto i de manera individual a cada projecte- , aixi com el soporte d'un director de Projecte de l'equip d'Òrbita, accés a mentors i / o assessors experimentats en cada tipo d'activitat.

Una de les dades que mostren la fortalesa d'Òrbita és el Percentatge de supervivència de les empreses participants, que és Xifra a l'actualitat en el 90%, El sol · licitant superades les tres primeres edicions. Aixi MATEIX, calç destacar que entre els Companyies més Excellents que han pasado paper programa destaquin InternxtGuruwalkAiudoPròxim Electric Motors,   Cocircular i Be habiti 3D Matmap, Entre Conselleria.

D'algunes d'estes startups estan entre els guanyadores de la 3a edició que calç recordar que van ser TadooPròxim Electric Motors, TalentooInternxt i Cocircular.

Cal afegir que entre els novetats de l'edició de 2021, és troben noves col·laboracions (avantatges) Com els de Hubspot, CanvaNotionHolded i els de dos empreses guanyadores dels Premis Òrbita el 2020, com Internxt i Talentoo. La Valoració total dels 'avantatges'És 108.850 € per Inici, Amb la suma d'Aportacions de IEBS, IBM, AWS, Google, StartupXplorePNPBstartup de Banc Sabadell, La Caixa Dayone, desafia SF (ICEX), Nirvine KPIInfluencitySignaturitSouthSummit, LinkedIn AprenentatgeRayaHubspotCanva, Oriol IP advocatsNotionHolded i GeeksHubs. [:]

El més llegit

CatalanSpanish