Enquesta participativa per definir el primer Pla de Mobilitat Urbana de l'Alcora

La finalitat és millorar la mobilitat de la ciutadania, així com l'accessibilitat, la competitivitat i la sostenibilitat en els desplaçaments de la localitat.

L'Ajuntament de l'Alcora ha engegat una enquesta ciutadana per millorar la mobilitat al municipi. És una iniciativa que forma part de les accions del primer Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de l'Alcora on treballa el consistori.

A través de l'enllaç https://forms.gle/5e9rrr2bvgHJsMk56 podeu accedir a una sèrie de preguntes que façalitaran als responsables de l'elaboració del PMUS el coneixement real i les preferències ciutadanes sobre esta important eina de futur per a la localitat.

En paraules de l'alcalde, Samuel Falomir: “Es tracta d'escoltar els veïns i veïnes i que aportin la seua opinió en matèria de mobilitat, accessibilitat, trànsit, aparcament, etc., cosa fonamental per poder articular i posar en pràctica mesures adaptades a la realitat municipal ia les necessitats reals de la població”.

El PMUS de l'Alcora servirà per millorar la mobilitat, l'accessibilitat, la competitivitat i la sostenibilitat en els desplaçaments del nostre municipi.

La iniciativa s´emmarca dins de l´Estratègia Europea de l´Alcora i de 'l'Acora 2030', pla ideat per transformar la localitat durant la propera dècada.

A partir de les dades del diagnòstic es determinaran les mancances del municipi i, alhora, s'identificaran les noves oportunitats per millorar la mobilitat.

Impulsar la mobilitat activa, amb la implantació de vies de vianants i ciclistes, reduir la circulació de vehicles a l'entramat urbà a partir d'una òptima gestió del trànsit i de l'estacionament, protegir i augmentar la qualitat urbana i recuperar l'espai de la via pública per a modes actius, són alguns dels objectius del pla.

A més, es pretén millorar la seguretat dels desplaçaments, implantar un model ordenat de circulació mitjançant la jerarquització viària, millorar l'accessibilitat mitjançant la implantació d'itineraris de vianants on se suprimeixin les barreres a les persones de mobilitat reduïda i regular la Distribució Urbana de Mercaderies per a que permeti fer les seues funcions amb el menor perjudici a la resta de lespai públic.

S‟establiran diferents línies i programes d‟actuació: de circulació i estructura de la xarxa viària, de gestió de millora de la mobilitat activa, d‟estacionament, d‟implantació i millora del transport públic, de seguretat viària, d‟eficiència energètica, mobilitat sostenible i qualitat ambiental.

Per fer un seguiment a la implantació del pla durant el seu període de vigència, es proposarà un pla que inclogui els principals indicadors per observar levolució de les mesures adoptades i, en cas de desviacions, poder proposar noves mesures correctores que millorin la mobilitat del municipi.

CatalanSpanish