La Diputació dóna el primer pas per a la renovació de camí de Moncada

La carretera Travessa l'horta valenciana amb 15.000 tràfic de XNUMX vehicles a el dia i d'algunes carències que la Corporació vol resoldre a la Seua línia de reforçar la seguridad vial en la xarxa provincial

La Diputació de València ha Donat el primer pas per a escometre la renovació integral de la carretera CV-315 al tram de València a Moncada. L'àrea de Carreteres que dirigeix ​​Pau Seguí ha adjudicat la redacció dels estudis previs de Millora de seguridad vial i fomentar de la intermodalitat a l'empresa MS Enginyers, per un import total de 45.751 euros. AQUEST Treball suposa abordar la Solució definitiva ALS problemes de Collapse de Tràfic i seguridad vial que afectin la via des de fa anys.

"Hem fixat la seguridad com a Prioritat a l'àrea de Carreteres", ha asseverat el president de la Diputació, Jorge Rodríguez. "Apostem per mantenir en els Millors condiciones Possibles els vies ja existents, actuant en aquelles en els quals hi ha punts de conflicte". A més, amb estes Actuacions és pensa en Tots els Usuaris de la via: AQUESTA carretera forma part de al pla per a habilitar 132 quilómetres de vies per a bicicletes i Vianants amb l'Objectiu de Millorar la seguridad de ciclistes i Vianants i fomentar l'transport sostenible. "S'està atenent a reivindicacions Històriques", ha expressat Roidríguez com a banderer, a l'COSTAT de Seguí, d'AQUESTA causa.

Una actuació prioritària

AQUEST cambio de paradigma a l'hora d'actuar a la xarxa provincial de carreteres afavoreix Actuacions que tanquin solucions en punts de conflicte de Tràfic i falta de seguridad, com és el cas d'AQUESTA via que Uneix València amb Náquera passant per Montcada. Una carretera que ha Estat definida com "un camí medieval" que unia Nuclis de població d'origen islàmic i que "hui serpenteja entre l'horta que Resisteix a l'urbanisme feroç". Al tram afectat, d'uns 5 quilómetres i amb Els veïns i Veïnes de Poble Nou i Benifaraig com Dues dels Principals damnificats, cobrin especial rellevància a els nombrosos Accessos directes sense cap tipo d'ordenació i interseccions, la qual cosa genera Situacions de Perill i molèsties continuïs ALS Milers d'usuaris diaris de la via.

Tot açò ja va motivar que a l'estiu de 2011 és redactara un estudi sobre l'eix València-Nàquera que no va donar fruits i va ser rebutjat per ser inviable a curt Termini. Però el problema no va acabar, i la CV-315 encara Demana Actuacions que milloren la seguridad vial i la funcionalitat de la mateixa, XNUMX arreglament que assegure unes condiciones Mínimes Tant per a l'transport público com per a un Ús digne per part de Vianants i ciclistes.

L'elevada intensitat de Tràfic i la sinistralitat seran Dues dels Aspectes a tenir en compte Quant, juntament amb el Tracte respectuós amb l'horta i unes exigencies de disseny que potenciïn la mobilitat en transport público, para los Vianants i ciclistes, integrant AIXÍ a Tots a els Usuaris de la via. A més, és realitzarà un estudi d'impacte ambiental, d'acordar amb XNUMX indispensable coordinació interadministrativa, per a aconseguir AIXÍ una actuació consensuada i viable, que done com resultat XNUMX eix integrador en el territori que resolga una demanda històrica de veïns i Veïnes .

CatalanSpanish