La ciutadania demana més rapidesa i una millor atenció en salut mental

Les demandes han estat identificades a través de l'enquesta realitzada per la Generalitat en què han participat més de tres mil persones

L'enquesta elaborada per la Generalitat en matèria de salut mental conclou que una rapidesa més gran i una millor atenció constitueixen les principals demandes de la ciutadania en este àmbit.

La consulta elaborada pel comitè de persones expertes del Comissionat de la Presidència de la Generalitat per al Pla Valencià d'Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, ha rebut un total de 3.287 respostes i s'ha fet durant les primeres setmanes de gener .

El comissionat de la Presidència de la Generalitat per al Pla Valencià d'Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, Rafael Tabarés, ha destacat que l'enquesta ha permès demanar més de mig miler de comentaris que seran tinguts en compte a la Convenció sobre Salut Mental que se celebrarà en els propers mesos, i ha agraït esta gran participació.

Tabares ha explicat que les aportacions reflecteixen com a prioritat per a la ciutadania la millora de latenció i la necessitat dincrementar els recursos destinats a salut mental, seguida de la preocupació per la prevenció i promoció de la salut mental.

En concret, ha destacat que la preocupació fonamental “és rebre una tenció de qualitat i com més aviat millor i que hi haja un nombre suficient de professionals des d'una perspectiva multidisciplinària el més proper a ells”. Així mateix, s'ha referit a les mostres d'interès per conèixer com s'atenen persones amb problemes d'addicció a les drogues, a les pantalles, persones amb conductes suïcides, trastorns alimentaris, etc.

En este sentit, la consulta ha permès concretar alguns aspectes que seran abordats a la convenció ciutadana com és el cas dels suïcidis, els trastorns de conducta alimentària, el trastorn límit de la personalitat, l'addicció al joc, la síndrome d'asperger, l'autisme, així com l'estrès i l'ansietat vinculats a la vida laboral.

Una altra de les preocupacions plantejada és la llista despera existent i la manca datenció continuada. A més, sol·liciten ajuts per recórrer a l'atenció privada i evitar la desigualtat en l'atenció generada quan no es disposa de prou recursos econòmics.

Entre les demandes dels enquestats també s'han registrat actuacions de promoció i prevenció com a formació a l'àmbit educatiu adreçada a nens i adolescents; així com orientació i acompanyament als familiars dels pacients.

D'altra banda, a través de l'enquesta s'han demanat propostes per a la millora de la situació i els drets de les persones amb malaltia mental, entre les quals s'inclou donar visibilitat i trencar l'estigmatització, així com promocionar la seua integració laboral i social.

Finalment, la consulta constata una preocupació generalitzada pels efectes en la salut mental a la infància i l'adolescència de l'ús excessiu de pantalles, xarxes socials o jocs per internet, deixant de banda els estudis o les relacions socials presencials. Segons Tabares, "es tracta d´un assumpte que apareix com un dels problemes que comença a sorgir entre els més joves i davant del qual caldrà estar atents i actuar de manera clara".

Pla de xoc per a salut mental

El comissionat de la Presidència de la Generalitat per al Pla Valencià d'Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives ha explicat que la Generalitat ha dissenyat un pla de xoc en salut mental per a nens, nenes, adolescents i joves amb la incorporació de 69 professionals a partir del mes de març.

La contractació d'estes professionals permetrà constituir tres equips d'intervenció comunitària a les cases i als centres educatius per resoldre problemes en este grup de població, així com la posada en marxa de tres hospitals de dia per a nens i nenes.

Este personal es veurà reforçat amb 50 professionals més que seran contractats durant 2022 per a l'atenció a la salut mental.

D'altra banda, Tabares ha fet referència a la posada en marxa de les 'escoles promotores de salut', emmarcades al Pla Ariadna, amb l'objectiu que s'intervingui des del principi a l'entorn educatiu i que les nenes i nens “rebin eines per manejar l'estrès i la violència i evitar situacions dramàtiques”.

A més, ha destacat que la Generalitat ha posat en marxa a través de Labora i la Conselleria de Sanitat la contractació d'agents de salut que s'incorporaran als equips d'intervenció comunitària per acompanyar els pacients joves que debuten amb una malaltia mental greu.

Convenció sobre Salut Mental

Les diferents qüestions plantejades a l'enquesta seran abordades durant la Convenció sobre Salut Mental en què participaran 70 ciutadans i ciutadanes residents a la Comunitat Valenciana i elegits de forma aleatòria per sorteig entre persones majors de 15 anys, i que se celebrarà durant els primers mesos del 2022.

D'esta manera es pretén disposar d'aportacions i recomanacions sobre l'atenció als problemes de salut mental, drogodependències i conductes addictives, que seran traslladades als grups polítics i experts perquè sigan tingudes en compte en l'elaboració d'un pla específic sobre salut mental.

La convenció ciutadana comptarà amb la intervenció d´un comitè de persones expertes en diverses àrees (filosofia, literatura, sociologia, història, educació, clínica, etc.) amb caràcter consultiu, a més d´un comitè de seguiment format per representants dels grups polítics parlamentaris de la Comunitat Valenciana, associacions de persones amb malaltia mental i familiars, agents socials (sindicats i empresariat), col·legis professionals i associacions científiques afins a la psiquiatria, que vetllaran pel seguiment del resultat del procés.

ValenciàEspañol