Sancionats 50 locals de joc en la primera meitat de 2021

El grup d'espectacles va sancionar a 50 locals, 30 d'ells per infraccions en matèria de joc i altres 20 per incompliment de la normativa COVID-19.

La Policia de la Generalitat va inspeccionar un total de 834 establiments de jocs i va proposar per sanció a 50 locals durant el primer semestre del 2021, en el marc de les seues competències relacionades amb la regulació del joc i la prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana.

De les 50 denúncies tramitades, 30 van ser per infraccions en matèria de joc i 20 per incompliment de la normativa sanitària en matèria de COVID-19.

A la província de València es van realitzar un total de 507 inspeccions, en les que es va proposar per sanció a 30 d'estes establiments. La majoria (27) van ser sancions per incompliment de la Llei de Joc. A la província de Alacant, per la seua banda, es van dur a terme un total de 238 inspeccions, en les que es va proposar per sanció a 11 establiments.

En este cas, només 1 local va ser proposat per sanció per qüestions relacionades amb el joc. A la província de Castelló es van realitzar un total de 89 inspeccions, amb 8 establiments proposats per sanció, dels quals 2 van ser multats per infraccions de la Llei de Joc.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha valorat de manera "molt positiva" les dades despresos del balanç policial, que al seu judici "evidencien el bon funcionament de la Policia de la Generalitat" i posen de manifest que " la Generalitat està aprofundint en les mesures preventives com a prioritat en la lluita contra els delictes relacionats amb el joc i la ludopatia ".

CatalanSpanish