[: Es] Vacunacions, informes desconeguts i dades COVID filtrats fan qüestionar "el comandament únic" de la Conselleria de Sanitat de Barceló [: ca] Vacunacions, informes desconeguts i tats COVID filtrades fan questionar "el Comandament ÚNIC" de la Conselleria de Sanitat de Barceló [:]

En els últims mesos, s'han evidenciat les diferents postures dins de la Conselleria, que cal recordar, compta amb dirigents de l'PSPV com la pròpia Barceló i representants de Compromís, a l'àrea de Salut Pública, com Isaura Navarro

AVL

[: Es] El desconeixement de la pròpia Consellera de Sanitat d'un informe que va ser filtrat a un mitjà de comunicació, les afirmacions de manca d'indicacions respecte a què fer amb els vials sobrants de les vacunacions que han acabat amb el cessi de la Directora de l'departament de Salut de València, Juntament amb el malestar que han provocat en alguns alcaldes socialistes les informacions de dades COVID rebudes a través de la secretària autonòmica Isaura Navarro, deixen en evidència que el "comandament únic" de la Conselleria de Sanitat presenta fissures.

De fet, les declaracions de les últimes hores de Barceló en què mostrava el seu malestar per casos com el de l'informe sobre el alcalde de de Rafelbunyol, que afirmava haver requerit i de què no tenia constància confirmen l'aparent falta de comunicació o unificació de criteris.

D'altra banda, estees diferents maneres de gestionar les informacions sembla que comencen a esquitxar a la Conselleria fins i tot a través del malestar generat per membres del seu propi partit. Un exemple d'això és, entre d'altres, la denúncia d'alguns alcaldes que no només es queixen de les poques informacions sobre els casos de pandèmia dels seus municipis que els arriben, sinó que en ocasions, membres d'altres partits com Compromís reben dades "no oficials" que a més ni tan sols concorden amb les informacions publicades. Així ho ha fet constar hui per exemple en xarxes socials l'alcaldessa socialista del municipi castellonenc de Cabanes exposant informacions sobre les dades de l'coronavirus a les que van tenir accés els membres d'una altra formació política local vinculada a Compromís, a través de la secretària autonòmica Isaura Navarro.

De fet, a ningú se'ls escapa que en els últims mesos, s'han accentuat les tensions dins de la Conselleria, que cal recordar, compta amb dirigents de l' PSPV com la pròpia Barceló i representants de Compromís, A l'àrea de Salut Pública, amb Isaura Navarro a el front com a secretària autonòmica. [: ca] El desconeixement de la mateixa Consellera d'un informe que va ser Filtrat a un mitjà de comunicació, els afirmacions de manca d'indicacions respecte a Què fer con los vials sobrants de les Vacunacions que han Acabat amb el cessament de la Directora de el departament de Salut de València, juntament amb el malestar que han provocat en uns quants alcaldes socialistes els informacions de dades COVID rebudes a través de la Secretaria Autonòmica Isaura Navarro, deixen en evidència que el "Comandament ÚNIC" de la Conselleria de Sanitat presenta fissures.

De FET, els Declaracions de Les últimes hores de Barceló en els quals mostrava su malestar per casos com el de l'informe sobre l 'alcalde de Rafelbunyol, que afirmava haver requerit i de lo qual no tenia constància confirmin l'aparent manca de comunicació o Unificació de Criteris.

D'Altra banda, estiguis Diferents maneres de gestionar els informacions sembla que comencen a esquitxar a la Conselleria Fins i tot a través del malestar Generat per Membres de su PROPI partit. Un Exemple d'Això és, entre Altres, la denúncia d'uns quants alcaldes que no Sols és queixen de les Poques informacions sobre a els casos de pandèmia dels Seus Municipis que a els arribin, sinó que a vegades, Membres d'Altres Partits com Compromís reben tats "no oficials" que a més ni tan Sols concorden amb els informacions publicades. Aixi ho ha FET constar hui per Exemple en Xarxes socials l'alcaldessa socialista de l'municipi castellonenc de Cabanes exposant informacions sobre els tats de l'coronavirus a les quals van Tenir accés a els Membres d'Una altra formació política local vinculada a Compromís, a través de la Secretaria Autonòmica Isaura Navarro.

De FET, a NINGÚ se'ls escapa que en Els últims mesos, S'HAN accentuat els tensions dins de de la Conselleria, que calç recordar, Compta amb dirigents de l' PSPV com la mateixa Barceló i representants de Compromís, A l'àrea de Salut Pública, amb Isaura Navarro a l'capdavant com a secretària autonòmica. [:]

- Publicitat -
CatalanSpanish