Un total de 20.250 alumnes de la Comunitat Valenciana es presenten a les proves d’accés a la universitat

Un total de 20.250 estudiants matriculats en Batxillerat i cicles formatius faran, a partir d'aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat (PAU) ordinàries del curs 2018-2019, que tindran lloc els dies 4, 5 i 6 de juny.

AVL

Un total de 20.250 estudiants matriculats en Batxillerat i cicles formatius faran, a partir d’aquest dimarts, les proves d’accés a la universitat (PAU) ordinàries del curs 2018-2019, que tindran lloc els dies 4, 5 i 6 de juny.

Del nombre d’alumnes matriculats en les proves, 19.137 accedeixen després d’haver cursat estudis de Batxillerat i 1.104 procedeixen de cicles formatius. D’altra banda, 11.931 dels aspirants són dones i els restants 8.319 són homes.

Per universitats, els matriculats en aquesta prova es desglossen de la següent manera: Universitat d’Alacant, 3.495 alumnes (1.435 hòmens i 2.060 dones), 3.330 dels quals accedeixen des de Batxillerat i 163 des de cicles formatius; Universitat Jaume I, 2.320 estudiants (1.378 dones i 942 homes), 2.232 dels quals procedeixen de Batxillerat i 87 de cicles formatius; Universitat Miguel Hernández d’Elx, 3.501 matriculats (2.083 dones i 1.418 homes), 3.413 dels quals són de Batxillerat i 85 de cicles formatius; Universitat Politècnica de València, 5.185 estudiants (3.036 dones i 2.149 homes), 4.691 dels quals procedeixen de Batxillerat i 493 de cicles formatius, i Universitat de València, 5.749 alumnes (3.374 dones i 2.375 homes), dels quals 5.471 són de Batxillerat i 276 de cicles formatius.

Quant als matriculats en fase obligatòria, són 18.137 estudiants, 3.119 dels quals ho han fet en la UA; 3.259, en la UMH; 4.451, en la UPV; 5.183, en la UV, i 2.125, en la UJI. Per la seua banda, els alumnes de Batxillerat que solament s’han matriculat en la fase voluntària són 394, 74 dels quals faran les proves en la UA; 53, en la UMH; 84, en la UPV; 126, en la UV, i 57, en la UJI.

Les proves d’accés a la universitat (PAU) del curs 2018-2019 per a l’alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic esportiu superior, se celebraran els dies 4, 5 i 6 de juny, en convocatòria ordinària, i els dies 2, 3 i 4 de juliol, en convocatòria extraordinària.

NOTES

Així mateix, cal recordar que les notes s’entregaran a partir de les 14.00 hores del 14 de juny i, en el cas de les notes de les proves extraordinàries, l’entrega de les notes es realitzarà a partir de les 17.00 hores del 10 de juliol.

En la convocatòria ordinària, el termini de sol·licitud de reclamacions o segones correccions serà del 17 al 19 de juny i el de reclamacions de les segones correccions, del 25 al 27 de juny, excepte a Alacant, que serà del 26 al 28.

Quant al termini de reclamacions o segones correccions de la convocatòria extraordinària, serà els dies 12, 15 i 16 de juliol, i el de reclamacions de les segones correccions, els dies 19, 22 i 23 de juliol.

D’aquesta manera, des del 17 de juny fins al 5 de juliol de 2019 a les 14.00 hores, poden participar en el procés de preinscripció tots els estudiants que s’hagen presentat les proves d’accés a la universitat (PAU) de juny o de juliol, estudiants amb l’accés de majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers.

La sol·licitud de preinscripció es podrà emplenar a través de l’assistent telemàtic allotjat en la pàgina web de la Conselleria <www.preinscripcion.gva.es>.

D’altra banda, l’alumnat que no puga participar en el procés de preinscripció perquè no sap les seues qualificacions dins del termini de preinscripció, s’ha de dirigir directament les universitats públiques valencianes per a sol·licitar plaça quan tinga les qualificacions, en el mes de setembre.

- Advertisement -