València protegirà l'antiga Presó de Dones construïda entre 1922 i 1925

Urbanisme planteja habitatges, jardins i centres escolars per resoldre el buit urbà al costat de l'antiga Fe.

La Regidoria de Desenvolupament Urbà ha iniciat l'avaluació ambiental simplificada de el Pla de Reforma Interior (PRI) Ramón Porta Carrasco, una actuació que permetrà resoldre un buit urbà a esquena de l'antic complex sanitari de la Fe de Campanar. L'espai, que mantenia una reserva de sòl per a zones verdes, centres educatius i serveis públics, romania sense urbanitzar des de l'aprovació de planejament urbanístic de València el 1990. Es tracta d'una illa de 47.750 metres quadrats delimitada pels carrers Pare Ferris, Joaquín Ballester, Ricardo Micó i la Plaça Poeta Salvador Rueda, al barri de Tendetes.

La iniciativa d'l'àrea de Desenvolupament Urbà que dirigeix ​​la vicealcaldessa Sandra Gómez permetrà ordenar i urbanitzar este espai després de més de 30 anys sense desenvolupar, integrant-més amb el nou Complex Sanitari Ernest Lluch. Les noves dotacions i edificacions previstes pal·liessin els dèficits urbanístics de barri pel que fa a zones verdes de proximitat i habitatge de promoció pública.

La proposta que introdueix el Pla de Reforma Interior Ramón Porta Carrasco i la documentació ambiental ha aprovat la Junta de Govern consisteix a fixar una reserva escolar de 4.500 metres quadrats a l'oest de l'actuació, resguardada el soroll de l'trànsit de l'avinguda de Burjassot i encarada a la tanca de l'antiga Fe i futur complex sanitari Ernest Lluch. Al centre de l'àmbit es preveu localitzar una gran zona verda de 6.300 metres quadrats, i al costat de l'Avinguda Burjassot, dos blocs lineals de set plantes, pensats per a la construcció d'habitatges com a transició entre els edificis existents a nord i sud de l'actuació . Estes blocs permetran atendre part de la demanda d'habitatge protegit per al barri de Tendetes. El PRI realitza, a més, dos reserves de zona verda destinades a jardí públic de proximitat que completaran les necessitats detectades al barri.

L'ordenació proposada té en compte criteris mediambientals com l'assolellada d'habitatges, la prevenció de l'efecte illa de calor i la plantació d'arbrat. Els espais lliures i zones verdes s'agrupen a més de forma que generin espais segurs i confortables per als veïns i veïnes. Tota l'actuació segueix els criteris de ciutat 15 minuts i de regeneració urbana que impulsa la Regidoria de Desenvolupament Urbà per millorar la qualitat de vida dels veïns de tots els barris de la ciutat.

La Junta de Govern, d'altra banda, també ha aprovat una modificació puntual de PGOU que permetrà el canvi de qualificació de Centre Joan de Déu Montañés de Russafa, que passarà de Educatiu a Servei Públic. La modificació s'ha desenvolupat com a conseqüència d'una iniciativa promoguda per l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS) que té com a objectiu convertir l'edifici en un centre assistencial i administratiu-institucional.

L'àmbit de la modificació correspon a l'edifici de Centre Joan De Déu Montañés i Álvarez, situat al barri de Russafa, al carrer de l'Pintor Salvador Abril, amb una superfície de parcel·la de 1.404 metres quadrats i una superfície total construïda de 1.773 metres quadrats . El canvi no afecta la protecció de l'edifici, que es manté.

D'acord amb el programa de necessitats de l'IVASS, es permet així la creació d'un Centre d'Atenció Primerenca (CAT), un Centre de Recursos per a la integració a la vida independent de persones amb diversitat funcional, i albergar les dependències de la Unitat Administrativa de Tuteles de l'IVASS. S'aconsegueix així façalitar la implantació d'un nou equipament d'atenció sanitària i social, alhora que es conserva el patrimoni de barri de Russafa.

Presó de dones

La Junta de Govern Local també ha donat el vistiplau a la documentació d'avaluació ambiental simplificada per a la modificació de l'Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits que incorporarà les fitxes de protecció de l'Antiga Presó de Dones i l'anomenat Mòdul de Llotja de Fira València com sengles béns de rellevància local. La declaració d'un Bé de Rellevància Local permet adoptar les mesures urbanístiques necessàries per a conservar la seua integritat i els seus valors culturals. Ambdos actuacions responen a la revisió de planejament i el Catàleg de Béns Protegits de la ciutat que impulsa l'àrea d'Urbanisme per posar en valor el patrimoni de tots els barris de València i la memòria de la nostra ciutat, façalitant a més el seu ús per la ciutadania.

L'antiga presó provincial de dones de València alberga en l'actualitat el Col·legi Públic 9 d'octubre. És un complex arquitectònic format per tres edificis que ocupen una parcel·la situada al barri de Nou Moles, entre el carrer de Torres, el Passeig de la Petxina, el carreró Patriques i el carrer Democràcia. Va ser construït entre els anys 1922 i 1925, i va complir la seua funció com a presó fins que, l'any 1991, la població reclusa va ser traslladada a les noves instal·lacions de Picassent. L'any 2008 va ser objecte de remodelació per acollir les instal·lacions de l'actual col·legi públic 9 d'Octubre.

El principal valor del conjunt està en el seu interès immaterial i històric, ja que és el primer i únic immoble dissenyat en exclusiva per a presó de dones en tota la història de la ciutat. És per això que es proposa el seu reconeixement com a Bé de Rellevància Local amb la categoria de Lloc Històric d'Interès Local. Amb la declaració es manté la protecció actual de l'edifici, de nivell 2, que permet al futur qualsevol actuació de modernització o reforma, de manera que s'asseguri sempre el futur ús de l'edifici, en este cas com a col·legi.CatalanSpanish