X concurs de fotografia Festes de Moros i Cristians d'Oliva

BASES

PARTICIPANTS: L 'inscripció serà gratuïta i podran participar Tots / és a els / les fotògrafs Aficionats / des i professionals, QUALSEVOL que segueixi la Seua nacionalitat

TEMA: La festa de Moros i Cristians d'Oliva 2017, en Tots els Seus actes i Aspectes

OBRES:

            - Les fotografies podran tractar QUALSEVOL Moment dels festes de Moros i Cristians d'Oliva, Tant de el Mig Any, el 12 de Febrer de 2017, com de l'Període compris entre el 20 i el 23 de juliol de 2017. Deuran d'estar lliures de drets

PRESENTACIÓ:

 • La mesura de el paper fotogràfic tindrà una mida unificada de 30 × 40
 • Totes els fotografies aniran Muntades sobre soporte rigid de 40 × 50 cm. Els de la Categoria en Color sobre fons negre. Els de la categoria a B / N sobre fons blanc.
 • No s'admetran obris que estiguen signades ni emmarcades, ni els rebudes amb deficiencies.

IDENTIFICACIÓ:

 • A l'revers de cada obra, ben visible, figurarà amb lletres Majúscules el títol de l'obra i el Moment de la festa fotografiat.
 • A l'interior d'un sobre, pegat a l'revers de l'soporte rigid, hi figuraran: el nom del / de l'autor / a, l'Adreça, el Telèfon, l'correu electrònic i fotocòpia de l'DNI, ben llegible.
 • A l'exterior de l'sobre constarà, El MATEIX títol que figura a l'revers de la fotografia.
 • S'acompanyarà l'Arxiu digital d'alta calidad de la imatge presentada, en format TIFF o JPG per a una perfecta reproducció.
 • és Përmet l'Ús de filtres i Efectes per tal de Millorar la calidad
 • No és Përmet aplicar cap recurs Tècnic que supose afegir o eliminar elements, que modifiquin la COMPOSICIÓ pròpia de l'Moment de la festa.
 • Si és Përmet aplicar Procediments Tècnics que eliminin Objectes de l'mobiliari urbà que pugen perjudicar la calidad de l'Moment captat.

Enviament: Les obres és remetran lliures de DESPESES amb l'indicatiu:

"X Concurs de fotografia festes de Moros i Cristians d'Oliva"

Departament de Cultura

Plaça de l'Ajuntament, 1

46780, OLIVA

JURAT:

 • Estarà format per personalitats de l'món fotogràfic, de l'disseny i de el Col·lectiu de Moros i Cristians, qui vetllarà per l'estricte acompliment de les bases de l'Concurs.
 • En una primera fase d'al concurs podrà seleccionar obris que considerin
 • La Seua Decisió serà inapel·lable.
 • AQUEST és reunirà en la primera quinzena de l'Període d'exposició pública.

PREMIS: És Faran públics a l'Període d'exposició dels Treballs. El Lliurament dels MATEIXOS és fara a el Mig Any de festes, Segon diumenge de Febrer de 2018.

S'atorgaran a els Següents premis:

PRIMER PREMI A LA MILLOR FOTOGRAFIA: 400 €

SEGON PREMI A LA MILLOR FOTOGRAFIA: 200 €

TERCER PREMI A LA MILLOR FOTOGRAFIA: 100 €

TERMINI d'admissió: Fins el dia 30 d'agost de 2017 a les 14:00 hores.

EXPOSICIÓ: De l'1 a l'30 de setembre a al Museu Etnològic, C / Tamarit, podent perllongar-se el Període d'exposició a Decisió de la Federació.

OBSERVACIONS:

 • El FET de presentar-se a AQUEST concurs implica la plena Acceptació d'estes bases, quedant facultada l'entitat per a resoldre a els casos no previstos.
 • Les obres seleccionades passaran a formar part de l'fons artístic de la FMCO
 • Els autors, autoritzen a la FMCO la reproducció, exhibició i publicació de les seues obres per a QUALSEVOL Finalitat. Els / les participants és responsabilitzen en La totalitat que no existeixquen drets d'TERCERS, i renunciïn a QUALSEVOL reclamació per dret d'imatge.
 • Les obres, en poder de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, estaran tractades amb la Millor cura, però AQUESTA no és responsabilitza dels desperfectes o perdos que pogueren a córrer.
 • El jurat podrà declarar desert el concurs, si la calidad dels obris presentades AIXÍ ho creu escaient.
 • Les obres no seleccionades per a l'exposició podran retirar-se a partir de l'15 de setembre al Departament de Cultura.

Incloure a els logos:     

- Ajuntament d'Oliva

- Regidoria de Festes

- Federació de Moros i Cristians d'Oliva

CatalanSpanish