04:02 - lunes, 26 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Com calcular la teua nota dels examens de la JQCV

Els exàmens de la JQCV són per a molts valencians un gran maldecap, tant per aprovar-los com per a saber en quines parts cal fer més esforç per tal de tindre més possibilitats d’aprovar. Un examinador de Sollana, Blai Fuentes, ha creat un sistema de càlcul senzill per tal d’esbrinar en quines parts cal a cadascú fer un major esforç per tal d’aprovar els exàmens del mitjà (C1) i del superior (C2) de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Pots consultar el càlcul ací.

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d’impulsar l’ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües, amb el propòsit de mantindre la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permetrà i garantirà un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l’objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.

http://actualitatvalenciana.com/2017/05/26/10-consells-examinar-se-mitja-superior-jqcv/

Últimas noticias

Contenido relacionado