Caminis, el projecte de camins escolars per a aconseguir una Dénia més amable i sostenible

El 24 de març es convida a la ciutadania a participar en un passeig crític per un dels itineraris més emprats pels escolars de la ciutat.

El projecte ‘Caminis’ que desenvolupa l’Ajuntament de Dénia vol crear una xarxa de camins escolars per a Dénia, Jesús Pobre i la Xara. Camins que suposen més seguretat, més benestar i més autonomia per a les xiquetes i els xiquets, seguint la premissa de que quan les polítiques urbanes fan de tota la ciutat un espai adequat per a la infància, també ho és per a la resta de la ciutadania.
La iniciativa de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat de Dénia estarà coordinada en la fase inicial per l’equip tècnic 7a+i (Siete arquitectura más ingeniería). En aquest curs escolar participen els 10 centres públics i concertats que cursen Primària al municipi més el centre públic comarcal d’educació especial Raquel Payá.
‘Caminis’ és un projecte de llarg recorregut, que necessita d’un ampli marge temporal i d’anar sumant suports. L’objectiu de la primera fase del projecte és generar dos documents: la diagnosi de la situació a Dénia i un pla d’accions amb diferents mesures per a millorar el municipi.
El projecte treballa des d’una dimensió col·lectiva i es construeix entre totes i tots. Per tant, es realitza de manera participada i inclou durant el procés a la comunitat educativa -professorat, famílies i alumnat (5é i 6é de Primària)-, tècnics i regidors de les diferents àrees de l’Ajuntament implicades i entitats de l’entorn social.
Aquest treball col·laboratiu ha permès elaborar el manifest, que vol ser una fulla de ruta per tal d’aconseguir transformar el municipi.
“El projecte ‘Caminis’ vol:
– Millorar els desplaçament a les escoles: que els itineraris siguen més segurs i confortables, i que propicien la recuperació de l’autonomia de la infància.
– Menys presència de vehicles motoritzats i, per tant; desplaçaments més sostenibles, a peu, amb bici i amb transport col·lectiu.
– Una xarxa d’espais urbans per a tot el municipi que oferisca unes condicions adequades. Més zones públiques per a totes i tots, per a estar, passejar, jugar i xarrar.
– Una ciutat més inclusiva, que reconega la diferència i que aculla la diversitat de les persones que l’habiten.
– Més zones verdes, més salut, menys contaminació atmosfèrica i acústica. Menys estrés i millor humor!
– Treballar de manera participada entre totes les persones implicades, amb l’intercanvi de coneixement i d’experiències sobre les diferents realitats del municipi.
Caminis vol… una Dénia més amable i feliç.”
Primera acció popular
Fruit d’este treball col·lectiu que va començar a finals de l’any passat ha sorgit la primera acció popular de ‘Caminis’: un passeig crític per un dels itineraris més emprats pels xiquets i xiquetes de Dénia per anar a l’escola, que se celebrarà el proper dissabte 24 de març.
El passeig està obert a tota la ciutadania i té un doble objectiu. D’una banda, es tracta d’una acció d’observació i anàlisi, on les persones participants desperten un sentit crític, una mirada sensible a les necessitats diverses de la ciutadania i, sobretot, de la infància, en l’ús i gaudi de l’espai públic, des d’un posicionament de sostenibilitat i qualitat de vida. Per altra banda es pretén que el passeig siga un reclam que desperte l’interés d’altres persones que encara no coneixen el projecte.
 
Esta passejada crítica eixirà a les 11 hores des del carrer de Loreto, junt al convent de les Agustines, en direcció a la plaça de Jaume I.
Els resultats de tots estos processos participatius “determinaran la situació de l’espai físic i les mesures a adoptar a partir de setembre del 2018”, ha assenyalat el regidor Javier Scotto.
Tota la informació del projecte es troba a la web www.caminisdenia.com

ValenciàEspañol