Cañizares demana “ficar la nostra església a punt”

El degà anuncia que els nous estatuts són fruit de les indicacions del Papa Francesc en la "Veritatis gaudium"

El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, ha destacat hui la importància de la “col·laboració” de la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer de València “en la celebració del pròxim Sínode Diocesà” l’objectiu del qual és “posar la nostra Església a punt i respondre a les necessitats que té plantejades, afrontant-les des de la Teologia”.

En l’acte d’obertura oficial del curs 2019-2020, que ha tingut lloc aquest matí en la seu de la Facultat de Teologia, el Cardenal ha assegurat que “és necessària una Teologia que ajude la nostra gent a superar el vertigen de la increencia i del nihilisme, feta des de la comunió real amb l’Església, amb mentalitat moderna però des de l’experiència fresca de la fe viscuda”.

Rovira  

El Gran Canceller de la Facultat de Teologia ha assenyalat que “el quefer teològic constitueix part integral de l’obediència al mandat del Senyor de fer deixebles seus en totes les gents, i aquesta és la missió de l’Església” i és tasca “imprescindible en la vida de l’Església, més en els temps actuals, en els quals es reclama de manera urgent tot l’esforç dels teòlegs per a acostar al món contemporani al Déu vertader i així ajudar l’home de hui”.

La tasca principal del teòleg és “ajudar els membres de l’Església, i als quals estan fora d’ella, a trobar i seguir els camins de Déu en un món secularitzat on les seues petjades sembla que es van esborrant”, ha indicat el titular de l’Arxidiòcesi, que ha afegit que aquesta tasca implica “escoltar atentament i fer-se eco de les preguntes i necessitats de l’home contemporani sense deixar-se portar pels corrents passatgers de l’esperit humà, marcades pel pragmatisme”.

La Teologia naix de l’amor i del seu dinamisme

El cardenal Cañizares ha subratllat que la Teologia “naix de l’amor i del seu dinamisme, en l’acte de fe l’home coneix la bondat de Déu i comença a estimar-lo, i en la seua enraigament en la vida interna del poble de Déu i en la seua vocació missionera tenim la manera en el qual ha de ser elaborada, que és com s’està desenvolupant en la nostra Facultat Sant Vicent Ferrer”.

Sobre aquest tema, ha comentat que “la Teologia, realitat que brolla de l’estructura de la fe, és exigència irrenunciable de la mateixa i, com la vida de la comunitat, ha d’estar edificada sobre la Paraula del Senyor, perquè només així s’assegurarà la vertadera saviesa cristiana capaç de resistir l’envestida de vendavals que atempten contra la vida de l’Església i de l’home mateix”.

“És fonamental una Teologia gojosament confessant, feta des del goig de la comunitat eclesial, que brote de la trobada amb el Senyor, de l’escolta del Mestre, que puga sostindre als sacerdots, animar als seminaristes i joves religiosos i religioses, i despertar vocacions en seglars”, ha conclòs l’Arquebisbe.

Rellançament dels estudis eclesiàstics

Vicente Botella: “El repte és el rellançament dels estudis eclesiàstics en l’horitzó una Església en eixida”

En la seua intervenció, el degà president de la Facultat de Teologia, Vicente Botella, ha explicat que la institució acadèmica compta amb uns nous estatuts, que després de ser aprovats en Junta hauran de ser confirmats per la Congregació per a l’Educació Catòlica, “i són fruit de la constitució apostòlica ´Veritatis gaudium’ del Papa Francisco, en les quals apunta indicacions per a les universitats i facultats eclesiàstiques, i amb les quals hem de sintonitzar”.

Botella ha assenyalat que els cristians “som persones de comunió i arrelats en ella comencem la marxa del nou curs i la nostra pertinença a l’Església valenciana, ens el recorda de manera particular, ja que en aquesta etapa ens trobem immersos en la celebració del Sínode convocat pel nostre Arquebisbe, i oferim la nostra modesta col·laboració”.

Veritatis gaudium

Respecte a la constitució apostòlica “Veritatis gaudium”, el repte se centra en “el rellançament dels estudis eclesiàstics en l’horitzó d’una nova etapa de l’Església, de l’Església en eixida, i en aquest canvi d’època, es requereix un servei d’evangelització conseqüent, per a això l’Església necessita un sistema d’estudis que ajude a canviar model global existent per un nou paradigma”.

Comunió

Sobre la comunió ha incidit en què és “una de les claus que recorre i vertebra la fe cristiana, i que es tradueix com a harmonia en l’amor del divers”.

Finalment, ha enumerat i analitzat els criteris que cimenten la “Veritatis gaudium”, entre els quals ha destacat “la idea de centrar la reflexió en la nova notícia de l’Evangeli i en el misteri de la salvació, que reclama una espiritualitat de la solidaritat global basada en una sensibilitat especial cap als últims d’aquest món, els fruits del qual són la justícia, la solidaritat i la pau”.

Altres criteris són el diàleg “cap a tots i, especialment l’ecumènic, l’interreligiós i amb la cultura”; el “principi de la unitat del saber en la diversitat, que ha de qualificar la proposta acadèmica, formativa i investigadora del sistema dels estudis eclesiàstics tant en els continguts com en el mètode”; i la “creació de xarxes entre les diferents institucions que promouen els estudis eclesiàstics i activació de sinergies amb institucions d’altres països”.

L’acte d’obertura de curs, que s’ha desenvolupat en la seu de la Facultat de Teologia de València després de la celebració d’una eucaristia a l’església d’El Salvador, ha començat amb la lectura de la Memòria del Curs Acadèmic 2018-2019, a càrrec de Mariano Ruiz Campos, Secretari General de la Facultat de Teologia.

Posteriorment ha sigut impartida la lliçó inaugural pel Canceller Secretari de l’Arxidiòcesi de València i professor, José F. Castelló Colomer, titulada “El Dret Canònic al servei de la reforma de les estructures eclesiàstiques impulsada pel Papa Francesc”.

L’acte ha finalitzat amb la intervenció del degà Vicente Botella i la clausura a càrrec del Gran Canceller de la Facultat de Teologia, el cardenal Antonio Cañizares.

PublicitatJuega Limpio Orihuela