El canvi climàtic provoca l’any més càlid i sec des de 1965

L'informe anual de qualitat de l'aire d'Ecologistes en Acció conclou que el 97% de la població i el 88% del territori van estar exposats a uns nivells de contaminació insalubres.

L’informe La qualitat de l’aire en l’Estat espanyol durant 2017 elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades arreplegades en quasi 800 estacions oficials de mesurament instal·lades en tot l’Estat espanyol, entre elles per primera vegada les dels ports estatals. Presenta dades exhaustives de la qualitat de l’aire, desglossats per comunitats autònomes i localitats i per substàncies contaminants.

Segons l’informe en 2017, s’ha produït un augment general dels nivells de contaminació per partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), diòxid de nitrogen (NO2), ozó troposfèric (O3) i diòxid de sofre (SOTA2), el segon des de l’inici de la crisi econòmica en 2008, la qual cosa explica el sensible empitjorament de la situació i la població més gran i territori afectats.

PublicitatAVL

L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència els valors màxims de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’objectiu a llarg termini per a protegir la vegetació establida per la Unió Europea. D’acord a eixos nivells, l’aire contaminat va afectar en 2017 a 45 milions de persones en l’Estat espanyol, el 97% de la seua població, així com a 442.000 quilòmetres quadrats, el 88% del territori.

Afirmen que si es prenen els estàndards de la normativa espanyola i europea, més laxos que les recomanacions de l’OMS, la població que va respirar aire contaminat per sobre dels límits legals va ser de 17,5 milions de persones, un 38% del total i mig milió d’afectats més respecte a 2016. És a dir, dos de cada cinc espanyols van respirar aire que infringeix els límits que marca la llei. I la superfície exposada a nivells de contaminació que danyen la vegetació va aconseguir 296.000 km², un 59% de l’Estat i 40.000 km² més que en 2016.

Les elevades temperatures i la perllongada sequera han incrementat els episodis de contaminació. La forta calor primaveral i estival explica que els nivells d’ozó hagen augmentat significativament en 2017 en bona part de l’Estat espanyol. L’estabilitat i sequedat de la tardor ha afavorit episodis de contaminació urbana per NO2 i partícules, com el perllongat entre el 15 i el 25 de novembre passat. El canvi climàtic retroalimenta la contaminació atmosfèrica, però no és la seua causa sinó la seua conseqüència.

La principal font de contaminació en àrees urbanes, on es concentra la major part de la població, és el tràfic rodat. En certes àrees fabrils i entorn de les grans centrals tèrmiques de carbó i altres combustibles fòssils són estes fonts industrials les que condicionen de manera decisiva la qualitat de l’aire. El transport marítim té gran repercussió en la qualitat de l’aire de les regions litorals i de l’entorn de ports com els d’Alacant, Almeria, la Corunya, Avilés, Barcelona, Cartagena, Gijón, Santander o Tarragona.

El canvi de cicle econòmic ha comportat un augment de la crema de combustibles fòssils en el transport, la indústria i la producció d’electricitat, amb el consum energètic en els nivells de l’inici de la crisi i les energies renovables en la seua pitjor situació de l’última dècada. L’augment de la contaminació de l’aire en 2017 és conseqüència en primera instància de la nova conjuntura econòmica, alertant d’un canvi general de tendència després d’anys de reducció dels contaminants clàssics.

Esta publicació està disponible en : Valencià