Canvi de data en les oposicions a professor

La prova serà quasi un mes abans que en 2018.

Per a evitar el caos que es va produir l’any passat en les oposicions de mestres, la Conselleria d’Educació ha decidit avançar les convocatòries a l’1 de juny. L’any passat es va iniciar el 26 del mateix mes, i va provocar nombroses protestes tant d’aspirants descontents amb el resultat com de sindicats docents, que van denunciar la impossibilitat d’avaluar als opositors en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat -pròpies de qualsevol procediment d’accés a la funció pública- per la falta de temps material dels tribunals, que van assumir, de mitjana, a 70 aspirants per a ser examinats.

L’esborrany de la convocatòria mostra una nova data, que va ser presentada a la fi de desembre als sindicats de la mesa sectorial.

Publicitat