Carlos Mazón és designat president de la FEMP

El president de la Diputació d'Alacant ostentarà este càrrec durant els pròxims quatre anys.

El president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, presidirà la Comissió de Benestar Social i Accessibilitat Universal de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

Mazón, qui ha sigut designat per la FEMP per a presidir este òrgan fins a l’any 2023, ha agraït el nomenament i ha mostrat el seu compromís d’impulsar, des de la seua nova responsabilitat, totes aquelles mesures que contribuïsquen a millorar els serveis socials municipals.

La designació del president alacantí es produeix en un moment molt important per a la Diputació d’Alacant en matèria de benestar social, ja que coincideix amb l’inici de les accions necessàries per a la transferència de les competències impròpies que presta la institució provincial alacantina, amb un cost que supera els 25 milions d’euros anuals, a la Generalitat.

Este procés, que ja s’ha posat en marxa en estreta col·laboració i de manera coordinada amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es prolongarà durant diverses anualitats i permetrà destinar gran part d’eixos recursos a col·laborar amb els ajuntaments de la província en l’ordenació i prestació dels seus serveis socials, segons ha recordat el president alacantí.

La Comissió de Benestar Social de la FEMP – una de les 27 en les que s’organitza la Federació- té com a objectiu l’elaboració d’estudis i propostes sobre qüestions relacionades directament amb este àmbit.

ValenciàEspañol