Carmen Amoraga crea una línia d’ajudes per a la reforma i modernització dels espais escènics

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha creat unes ajudes econòmiques per a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipaments d’espais escènics. El DOGV ha publicat les bases que regularen aquestes ajudes a càrrec del pressupost de l’any que ve.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha explicat que “s’ha detectat que hi ha la necessitat de col·laborar amb els gestors culturals i propietaris de sales perquè puguen adaptar les instal·lacions a les normatives de seguretat, accessibilitat o estalvi energètic”.

Amoraga ha afegit que les ajudes també aniran dirigides “a la rehabilitació de sales i a la incorporació d’innovacions tecnològiques que permeten modernitzar les instal·lacions d’aquestes, especialment en matèria de so, il·luminació, sistemes de projecció i totes aquelles que estiguen relacionades amb l’escenari”.

Les ajudes es destinaran a espais escènics existents que estiguen en funcionament, a sales que estiguen tancades però que puguen reobrir-se executant les inversions subvencionades i a sales en fase final de construcció, si l’ajuda es demana per a l’equipament i si al moment de la convocatòria l’obra està acabada. Per a aquestes dues situacions és necessari que la reobertura de la sala es faça durant l’any següent a aquell en què es produïsca la convocatòria.

Les ajudes es concediran tant per a l’execució d’obres com per a finançar l’adquisició de béns per a l’equipament. L’import de les ajudes serà entre un seixanta i un setanta per cent del cost d’execució material de la inversió. En la convocatòria anual es concretarà el percentatge d’aportació o subvenció, que serà igual per a tots els beneficiaris, i també el pressupost màxim de les inversions subvencionables que en cap cas superarà els 100.000 euros de cost d’execució material.

Les bases preveuen una llarga llista de supòsits exclosos d’aquestes ajudes, perquè no es pretén subvencionar qualsevol tipus d’espai escènic pel fet de tindre aquesta denominació o característica. Les ajudes es dirigiran clarament a espais dedicats a la difusió de les arts escèniques i musicals de caràcter professional, tant públics com privats.

Per a la concessió d’aquestes ajudes, es constituirà una comissió tècnica de valoració en què estaran representades les entitats constituïdes per propietaris de sales, la Federació de Municipis i Províncies, el Circuit de les arts escèniques i musicals de la Generalitat i els gestors de la conselleria mateixa en aquestes matèries.

CatalanSpanish