domingo, 16 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Montón: “El Govern no ha abonat 390 milions d’euros per la compensació de l’assistència sanitària a turistes nacionals i estrangers”

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha denunciat que el Ministeri de Sanitat encara no ha activat els procediments per compensar el cost que suposa a la Generalitat Valenciana l’atenció sanitària dels turistes nacionals. A l’anterior cal afegir “les deficiències en el mecanisme de compensació” per l’assistència a turistes estrangers, que penalitza a la Comunitat Valenciana. Tots dos apartats han suposat un perjudici a la Generalitat de 390,4 milions d’euros per falta de compensació per la prestació d’aquests serveis.

“La falta d’interés del Ministeri per activar els mecanismes de compensació és una mostra més de la marginació de finançament que els valencians i les valencianes sofreixen per part del Govern”, ha declarat Carmen Munt, “ja que la Comunitat Valenciana, com destacat destinació turística, és una de les autonomies que més sofreix aquesta situació”.

Turistes nacionals: 318,9 milions d’euros no compensats

La consellera ha recordat que el Ministeri de Sanitat va aprovar en el RDL 16/2012 un mecanisme de compensació econòmica entre comunitats autònomes denominat Fons de Garantia Assistencial (Foga). D’aquesta forma es pretenia donar resposta a la despesa de les autonomies que reben un elevat nombre de desplaçats temporals d’altres autonomies, especialment en la temporada turística. La fórmula consisteix en un sistema de facturació creuada per les atencions que les autonomies presten als ciutadans d’altres comunitats.

“No obstant això, el Foga encara no està plenament operatiu. El Ministeri no ha pres encara cap decisió sobre la compensació de l’assistència especialitzada que presten a ciutadans d’altres autonomies”, ha explicat Montón.

La consellera ha detallat que l’engegada del Foga “permetria als ciutadans de la Comunitat Valenciana accedir als fons que ens corresponen en compensació per l’atenció a turistes nacionals i acabaria amb la deslleialtat i falta de sensibilitat que el Govern ha mostrat cap a les necessitats dels valencians en aquesta matèria”.

En total, la falta d’activació del Foga ha suposat que la Comunitat Valenciana deixe d’ingressar 318,9 milions d’euros. D’ells, 23,1 milions corresponen a l’import d’atenció primària no compensat fins a desembre de 2013, quan va començar a facturar-se per aquest concepte. El gruix de la suma pendent es refereix a l’absència de compensació de despeses d’atenció especialitzada des que s’aprova el Foga en 2012, que ascendeix a 278,4 milions d’euros. La resta de quantitats fan referència a liquidacions del Foga i el Fons de Cohesió pendents d’abonar.

Turistes estrangers: 71,4 milions d’euros no compensats

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública ha afegit que la Comunitat Valenciana també es veu perjudicada per les incorreccions metodològiques en el sistema de liquidació de l’atenció a turistes estrangers amb Targeta Sanitària Europea.

En el cas de turistes estrangers, la diferència entre les atencions facturades per la xarxa sanitària valenciana i la compensació rebuda pel Govern llança un saldo desfavorable per a la Comunitat Valenciana de 71,4 milions d’euros des de 2003 fins a 2017.

Solament entre 2012 i 2017 la diferència en contra de la Comunitat Valenciana és de 52 milions d’euros (9,1 milions en 2017; 4,1 en 2016; 1,3 en 2015; 11,5 en 2014; 10 en 2013 i 16 en 2012).

D’aquesta forma, si se sumen els fons que s’han deixat de percebre del Foga als quals s’han deixat d’ingressar en el cas de turistes estrangers, la xifra ascendeix a 390,4 milions d’euros.

“No podem seguir any rere any en la mateixa situació, el Govern ha de desenvolupar ja els mecanismes perquè l’atenció als turistes a la Comunitat Valenciana no supose un perjudici per als afeblits comptes de la Generalitat”, ha afegit Munt.

Últimas noticias

Contenido relacionado