Carrasco: “La inseguretat del Perpetuo Socorro força a alguns metges a anar-se del barri’

El PP demanarà en els Pressupostos una base de Policia Local al costat del Centre de Salut de Perpetuo Socorro.

AVL

La Ruta Ciutadana està portant a la portaveu popular, Begoña Carrasco, a recórrer la ciutat per a detectar les principals necessitats dels barris i poder transformar-les en propostes, que el Grup Municipal Popular formularà a l’equip de govern, si no estan arreplegades en l’esborrany del Pressupost Municipal, que encara s’està elaborant i del que es desconeix el seu contingut quan hauria de ser aprovat abans del 31 de desembre.
Carrasco: “Els treballadors del Centre de Salut de Perpetu Socors denuncien inseguretat, amb altercats i agressions, que han forçat a alguns metges a anar-se del barri. Els fets han sigut posats en coneixement de la Conselleria de Sanitat perquè prenga mesurades, com la instal·lació de mampares en els mostradors, o que estudie un altre tipus de solucions.

En l’àmbit municipal, instem a l’alcaldessa a reprendre el projecte de construcció d’una reguarda de la Policia Local en el solar adjacent al Centre de Salut, i que ho contemple en el pressupost municipal de 2018, que encara està elaborant”.
“Aquest reforç policial va arribar a projectar-se amb el govern del PP, ara Marco és a temps de reprendre-ho. Contribuiria a dotar de major seguretat al barri i acabaria amb el focus d’insalubritat del solar contigu al Centre Sanitari, on els veïns han denunciat la presència de rates”, exposa la popular.
D’altra banda, els residents demanen que es preste més atenció al barri. Sol·liciten dotar de major il·luminació l’entrada al mateix, esmenar la falta de voreres, més papereres en els parcs públics i que l’autobús urbà tinga parada pròpia en el barri, igual que tenen altres districtes de la ciutat, com el Raval Universitari o el Grau”, finalitza Carrasco.

 

- Advertisement -
CatalanSpanish