El Provincial de Castelló tracta amb èxit a més d’un centenar de pacients de càncer al·lèrgics a la quimioteràpia

El Servei d’Al·lergologia del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ha tractat en els últims deu anys amb èxit a un total de 103 pacients de càncer que eren al·lèrgics al tractament de quimioteràpia prescrit pels seus especialistes en oncologia.

Per a això, l’al·lergòleg del centre, Julián Borrás, ha recorregut en més de 500 ocasions a un procediment terapèutic denominat “dessensibilització”, que consisteix a subministrar al pacient per via intravenosa la dosi terapèutica prescrita per l’oncòleg en xicotetes quantitats que es van incrementant progressivament per a intentar aconseguir una tolerància al medicament.

El Provincial és un dels centres d’Espanya amb una major experiència en este tipus de dessensibilitzacions, com queda reflectit en el Registre Espanyol de Dessensibilitzacions a Medicaments que es va crear l’any 2013.

“Es recorre a la dessensibilització quan l’oncòleg estima que no existeix una altra alternativa millor per a continuar amb el tractament del pacient que el fàrmac que ha provocat esta reacció”, ha explicat el doctor Borrás, qui ha destacat que “les dessensibilitzacions permeten, per tant, que els pacients puguen seguir amb èxit el tractament prescrit”.

Així, la dessensibilització es realitza quan els pacients mostren els símptomes propis d’una al·lèrgia greu com urticària, inflor, hipotensió o dolor abdominal al cap de pocs minuts d’iniciar el tractament de quimioteràpia.

En estos casos, el tractament se suspén inicialment i, una vegada que l’al·lergòleg ha comprovat que la causa de la reacció ha sigut provocada pel fàrmac subministrat i que no hi ha cap contraindicació des del punt de vista al·lergològic, es procedeix a la dessensibilització.

Durant este procés, que dura entre quatre i dotze hores, el pacient roman vigilat estretament en tot moment per l’al·lergòleg amb la finalitat de detectar qualsevol indici d’una reacció adversa. “En el cas que aparega una reacció, la tractem adequadament fins a aconseguir l’administració de tota la dosi necessària del fàrmac, que a vegades resulta vital per al pacient”, ha manifestat el doctor Borrás.

La primera de les sessions se sol realitzar en les instal·lacions de la Unitat de Crítics per a comptar amb totes les mesures de seguretat necessàries, mentre que les següents, si no hi ha hagut reaccions greus durant el procediment, s’apliquen a l’Hospital de Dia Oncològic amb les mateixes mesures de vigilància i control per part de l’al·lergòleg.

“De no aplicar-se la dessensibilització, s’hauria de suspendre la medicació o utilitzar una altra de menor efectivitat davant el risc que comporta per al pacient”, ha subratllat l’especialista.

CatalanSpanish