On estan els barris més ‘pobres’ i més ‘rics’ de Castelló?

La zona de Castàlia és, segons un estudi del parc d'habitatges presentat per l'ajuntament, la zona on la renda mitjana de les llars és la més baixa de la ciutat. Per contra, el Pau Lledó trenca la mitjana i sobresurt per damunt respecte la resta de barris de la capital de la Plana.

Amb la renda mitjana d’una llar com a indicador, un estudi sobre el parc d’habitatge de Castelló mostra la distribució econòmica de la ciutat pel que fa a les vivendes. Segons estes dades, el Pau Lledó encapçala el rànquing i se n’ix notablement de la mitja.

Així la zona anomenada popularment de ‘Todo a un euro, a un millón de euros’ compta, segons les xifres referenciades en este informe, datades en 2017, amb una renda mitjana de 4.843 euros enfront dels 1.558 de la renda mitjana més baixa corresponent a la zona de Castalia. Curiosament, ambdós barris pertanyents al districte Nord de la ciutat.

En la zona intermèdia es troben econòmicament els habitatges de la majoria de la resta de la ciutat. Encara que l’àrea estadística, també dins del districte nord, entre la plaça Donoso Cortés i la Ronda Magdalena amb 1.839 euros, segueix per la cua a la zona de Castalia i a l’altre extrem, el nucli històric, a la zona centre, es situa en segon lloc darrere al Pau Lledó, encara que a notable distància, -més de 800 euros menys- amb una renda mitjana de 3.041 euros.

Totes estes dades formen part de l’estudi encarregat per l’ajuntament i on es dibuixa la situació actual pel que fa als habitatges de la capital de la Plana i d’on s’extrauen conclusions que fan referència tan a la titularitat dels immobles i el règim en què són habitats, predominant la propietat enfront del lloguer, com a la situació d’envelliment de gran part de les vivendes que daten dels anys setanta especialment en determinades zones del centre o una àrea del districte nord i que requereixen rehabilitació.

CatalanSpanish