Castelló destinarà 210.000 euros a entitats socials per a pal·liar els efectes de la covid-19

Benestar Social aprova una convocatòria d'ajudes per a projectes destinats a minimitzar l'impacte econòmic i social de la pandèmia.

L’Ajuntament de Castelló ha aprovat la convocatòria i bases per a la concessió de subvencions destinades al foment de projectes que realitzen les associacions i entitats prestadores de serveis socials que enguany aniran destinades a projectes dirigits a pal·liar i minimitzar els efectes de la covid-19 en la població. La línia d’ajudes convocades per la Regidoria de Benestar Social, Dependència i Infància, ascendeix a un total de 210.000 euros.

El regidor de l’àrea, José Luis López, ha explicat que la tramitació d’aquesta línia anual d’ajudes destinades al foment de projectes per part d’entitats i associacions prestadores de serveis socials a Castelló es va veure suspesa per la declaració de l’estat d’alarma. “Per això, decidim redirigir aquesta convocatòria per a destinar les ajudes al foment de projectes que contribuïsquen a minimitzar l’impacte econòmic i social que la pandèmia està produint en les famílies i persones en risc o situació de vulnerabilitat, així com a aconseguir que els efectes negatius que la crisi sanitària ha provocat en els col·lectius més vulnerables no es prolonguen en el temps i no es cronifiquen”, ha destacat López.

Així, en aquesta convocatòria es cofinançaran aquells projectes que incorporen actuacions de caràcter social dirigides a l’atenció, prevenció, contenció de les conseqüències derivades de la pandèmia de la covid-19, de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals per a combatre-la, amb prioritat d’aquells projectes que es destinen exclusivament i en la seua integritat a l’atenció, prevenció, contenció i/o rehabilitació social i física de les persones davant la covid-19.

Els objectius que persegueix aquesta convocatòria són el de minimitzar l’impacte econòmic i social de la pandèmia sobre famílies, infància i adolescència, persones en risc o situació de vulnerabilitat, persones i familiars de persones amb malalties cròniques, discapacitat, dependència i/o envelliment, en persones migrants, refugiades i asilades, en les persones sense llar, així com en les persones pertanyents a grups ètnics minoritaris amb especials dificultats.

També, aconseguir que els efectes negatius de caràcter social i econòmic -com són la desigualtat, la pobresa, l’exclusió social, la marginació o qualsevol altra forma de discriminació– que la crisi sanitària està provocant en els col·lectius més vulnerables, no adquirisca caràcter permanent o estructural en el temps.