Castelló incrementa el suport municipal a les polítiques solidàries

L’Ajuntament de Castelló destinarà prop de 385.000 euros a subvencionar projectes de cooperació internacional (175.000) i d’entitats prestadores de serveis socials (210.000) després de ser aprovades les dues resolucions de convocatòries en la Junta de Govern Local. L’alcaldessa, Amparo Marco, ha ressaltat l’increment del suport municipal a les polítiques solidàries que ha impulsat la Regidoria de Benestar Social, que “forma part de l’ADN del govern de canvi municipal”.

El regidor de Benestar Social i Dependència, José Luis López, ha destacat que “Castelló és una ciutat amb un ampli bagatge solidari, per la qual cosa la intenció de l’actual equip de govern és convertir-se en soci col·laborador d’aquestes entitats i així ho hem demostrat reactivant des de 2015 les diferents ajudes que concedeix l’Ajuntament”.

D’aquesta manera, en el cas de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament el pressupost de la convocatòria s’ha multiplicat per quatre des de 2015, passant de 50.000 a 200.000 euros, i després de tres exercicis consecutius (2012, 2013 i 2014) sense partida pressupostària en els quals governava el PP”. També ha experimentat un notable creixement el pressupost destinat a la convocatòria de projectes que realitzen les associacions i entitats prestadores de serveis socials a Castelló, el qual s’ha incrementat un 60,5% des de 2105, ja que ha passat de 127.000 a 210.000 euros.

Els 1715.000 euros per a cooperació internacional aniran destinats a finançar un total de deu projectes d’Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (ONGD) en països i poblacions estructuralment empobrits relacionats amb promoure la igualtat de gènere i apoderament de la dona, afavorir les condicions de treball femení, el desenvolupament rural sostenible, la millora del sistema de salut i de sistema educatiu o l’accés a l’habitatge, entre altres, en diferents parts del món, com en el territori ocupat de Palestina, Burkina Faso, Xiapas, Guatemala, Uganda, Nicaragua, Índia i el Perú.

Pel que fa a les associacions i entitats prestadores de serveis socials, les subvencions concedides ascendeixen a 210.000 euros per a finançar projectes de 41 entitats de Castelló. Les subvencions tenen com a objectiu recolzar les activitats i projectes desenvolupats en la ciutat i dirigits a atendre la problemàtica social de col·lectius afectats per la pobresa, l’exclusió social, la marginació i qualsevol forma de discriminació, contribuint a millorar les condicions de vida d’aquests col·lectius, prevenint la dependència, fomentant la seua autonomia, rehabilitació psicosocial i integració en la societat.

CatalanSpanish