jueves, 20 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Castelló inicia la reparació del clot de l’Aeroclub

L’Ajuntament de Castelló, mitjançant un conveni de col·laboració amb la Comunidad de Regantes del Coto Arrocero, ha iniciat la reparació del clot provocat per l’enfonsament de terres en un tram de terreny dins de l’àmbit de l’Aeroclub del Grau de Castelló. L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i la regidora de Sostenbilitat Ambiental, Agricultura i Salut Pública, Sara Usó, han visitat aquesta setmana les obres per a conèixer de primera mà el desenvolupament de les mateixes.

Aquest enfonsament va provocar el trencament de la canonada general de drenatge, amb els consegüents problemes d’insalubritat patits en la caseta en la qual realitza les seues guàrdies el personal de la base d’emergències mèdiques a l’Aeroclub.

Les obres de reparació consisteixen en la renovació d’un tram de 40 metres de canonada, excavació de la rasa, entibació, operacions d’esgotament, nivell freàtic, així com reposició de la solera de formigó afectada per l’enfonsament. El termini d’execució de les obres es de tres setmanes i el cost de les mateixes està estimat en un poc més de 63.200 €.

A més, la Comunidad de Regantes del Coto Arrocero s’ha compromès mitjançant aquest conveni a altres actuacions de manteniment i reparació com són: instal·lar dues bombes per a elevar el cabdal; reparació de les comportes del primer canal de la sèquia de l’Obra i la comporta de la sèquia Travessera; neteja de sèquies i de col·lectors de drenatge, entre unes altres.

L’alcaldessa ha mostrat la seua satisfacció perquè “amb aquestes obres el nou Govern Municipal posa solució a aquests problemes, que es venien reclamant des de fa mesos i que el propi equip de govern, estant en l’oposició, havia sol·licitat reiteradament”

Últimas noticias

Contenido relacionado