Castelló per la Llengua presenta als partits polítics la nova «Carta lingüística»

L’entitat ha iniciat els contactes amb la representació política de la ciutadania per tal de fer-li arribar les propostes en matèria d’igualtat lingüística.

La plataforma Castelló per la Llengua ha iniciat una roda de contactes amb representants dels partits polítics que integren l’equip de govern de l’Ajuntament de Castelló per tal d’exposar-los els principis i els objectius de la Carta lingüística de Castelló 2019.

El document, redactat i presentat públicament al maig de 2019, té com a objectiu donar vies i facilitar marcs d’actuació per a la política lingüística municipal dels propers anys, amb el fi de garantir una igualtat real entre les llengües oficials del País Valencià i també per a gestionar de manera constructiva la convivència entre persones monolingües i persones plurilingües. Cal recordar que la Carta lingüística de la ciutat proposada per Castelló per la Llengua i signada al 2015 per cinc partits polítics, va constituir la base sobre la qual es va desplegar la tasca de normalització lingüística municipal assumida per l’equip de govern durant el període 2015-2019.

Rovira  

Ara, la intenció de l’entitat és trobar-se i dialogar amb el partits polítics de l’equip de govern amb la finalitat d’arribar als acords necessaris que els permeten assumir els principis exposats en la Carta lingüística de Castelló 2019. Ja s’ha confirmat la data de reunió amb Compromís i el grup mixt, i està pendent la resposta del PSPV-PSOE i Podem.

La Carta conté 18 propostes centrades en 7 àmbits diferents, començant per l’organització de l’administració municipal i passant per la toponímia i la senyalística, les polítiques d’arrelament, de mitjans de comunicació o de cultura, educació i festa. Entre d’altres, Castelló per la Llengua proposa vetlar pel respecte a les formes pròpies en valencià de la toponímia menor després de l’oficialització del topònim Castelló de la Plana, una mesura de l’anterior legislatura que valoren «com un guany col·lectiu»; continuar treballant per a la competència lingüística plena de la funció pública municipal, per garantir el dret de la ciutadania de ser atesa en la llengua oficial de la seua preferència; incrementar l’oferta cultural en valencià fins a arribar a un mínim del 50% en la programació municipal de teatre o música.

La plataforma espera haver pogut parlar abans que acabe la primera setmana de novembre amb la representació política municipal amb responsabilitats de govern i haver arribat a acords amb aquella que estiga interessada a garantir una igualtat lingüística real que respecte els drets de les persones que elegisquen expressar-se en valencià, de la mateixa manera que estan respectats els drets de les persones que elegeixen expressar-se en castellà.

El dia 14 de desembre, Castelló per la Llengua celebra els actes tradicionals que commemoren la signatura de les Normes de Castelló, amb la Fira d’Entitats al matí, concerts de música en valencià a la vesprada i la nit, i un acte especial al davant de la Casa de les Normes, on el 1932 es va signar l’acord que va fixar alguns dels fonaments essencials de la normativa actual de la nostra llengua.

Castelló per la Llengua és una plataforma formada per més de vint organitzacions castellonenques compromeses amb la recuperació i revalorització de la llengua pròpia de la ciutat, el valencià, compartida amb la resta de territoris catalanoparlants.
En aquest enllaç, podeu consultar el text de la Carta lingüística de Castelló 2019.

PublicitatJuega Limpio Orihuela