Castelló deixa de cobrar més de 300.000 euros d’IBI a Defensa per la residència Militar ‘de Descanso’

La sentència judicial que li dóna la raó al Ministeri de Defensa respecte que esta instal·lació,, que per la seua classificació està lliure de pagar este impost, impedeix a l'ajuntament reclamar els pagaments des del 2012.

La Justícia dóna la raó al Ministeri de Defensa i reconeix que la Residencia Miliar de Acción Social de Descanso La Plana, ubicada a l’avinguda Ferrandis Salvador al Grau de Castelló, front la plataja del Planetari, no ha de pagar IBI a l’ajuntament. La sentència recorda que els edificis i instal·lacions de caràcter militar o vinculats als Ministeris es troben exempts del pagament d’estos impostos allà on es troben ubicats.

Cal dir però, que només l’IBI que li haurà correspost pagar al 2020, en cas de no tindre eixa característica hagués estat de 42.692 euros. Així si es suma la resta d’impostos no abonats d’ençà que l’any 2014, el Ministeri portara el tema als tribunals davant la reclamació de l’ajuntament del cobrament, supera els 300.000 euros que esta sentència ratifica que no han d’arribar a les arques municipals.

Cal recordar també que este tema no és nou en absolut i a Castelló afecta moltes edificacions que entren dins d’aquelles categories en les quals per les seues funcions, característiques o titularitat estan exempts d’abonar este impost sobre els béns immobles. Tot i això, en alguns casos on les edificacions estan en desús o no tenen les mateixes funcions per les quals es van preveure inicialment, no és estrany que els ajuntaments tracten de cobrar este impost interpretant que les argumentacions de l’exempció del pagament no sempre queden clares.

De moment, la residència, diguem-ne d’estiu, destinada, segons la funció d’estos espais, tal com indica la web del Ministeri de Defensa, que “tienen por cometido proporcionar alojamiento, manutención en su caso, descanso vacacional y ocio al personal militar y sus familias”, ubicada a l’avinguda Ferrandis Salvador, amb vistes a la platja del Planetari, s’estalvia ja un IBI que el consistori castellonenc no podrà reclamar. Pendent queden altres causes judicials també ara en tribunals d’immobles similars que, probablement també acaben en sentències paregudes.

CatalanSpanish