Català insta a crear vuit comissions per a estructurar el consistori de València

La portaveu del Grup Municipal Popular afirma que Compromís i PSPV "només estan preocupats per les butaques i no pels assumptes que preocupen els veïns"

Maria José Català (Arxiu)

La portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, ha informat de una proposta per a l’organització de l’Ajuntament de València, “davant la falta d’acord de Ribó i Gómez”, que suposaria la creació de sis comissions informatives i dos especials, per estrucuturar l’Ajuntament.

“L’Ajuntament de València no pot esperar més. La ciutat no pot estar paralitzada i el Partit Popular no es quedarà de braços plegats. Per això, presentem una proposta davant la desídia de Compromís i PSPV que només estan preocupats per les butaques i no pels assumptes que preocupen els veïns de València”, ha assenyalat Catalá.

Rovira  

La portaveu ha assenyalat que és important fer una estructura senzilla amb 6 comissions informatives i 2 comissions especials – aquestes últimes obligatòries per llei- on la composició i la presidència i vicepresidència de les mateixes responga a criteris  proporcionals a la representativitat dels grups municipals, com hauria d’ocórrer també amb les dedicacions dels regidors i personal eventual.

Aquesta proposta es basa en l’art.123 de la Llei 7/1985 del 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local que assenyala que correspon al Ple, entre altres atribucions, “la regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació ciutadana. La determinació dels nivells essencials de l’organització municipal, entenent per tals les grans àrees de govern, els coordinadors generals, dependents directament dels membres de la Junta de Govern Local, amb funcions de coordinació de les diferents Direccions Generals o òrgans similars integrades en la mateixa àrea de govern, i de la gestió dels serveis comuns d’aquestes o altres funcions anàlogues i les Direccions Generals o òrgans similars que culminen l’organització administrativa, sense perjudici de les atribucions de l’Alcalde per a determinar el número de cadascun de tals òrgans i establir nivells complementaris inferiors.“

Una de les comissions informatives uniria Seguretat Ciutadana i Mobilitat “per a evitar les disfuncions que s’han viscut en l’última legislatura”, ha afegit.

A més, es proposa acordar entre els grups d’oposició la presidència de AUMSA o de l’EMT o el nomenament de representants municipals en diferents organismes.

“El PP no li donarà un xec en blanc a Ribó, sí que intuïm que hi ha un pacte ocult entre Compromís i el PSPV sobre salaris i dedicacions ja que la senyora Gómez ha romàs en silenci però el que més ens preocupa és que algú ha de posar-se al capdavant d’aqueixa organització municipal i nosaltres tenim capacitat per a fer una proposta i sol·licitar a la resta de grups que la donen suport perquè el contrari és sotmetre’s als designis del senyor Ribó”, ha finalitzat Catalá.

PublicitatJuega Limpio Orihuela