CCOO denuncia l’acomiadament arbitrari en ‘Las Naves’ d’un treballador en període de prova

L'Assemblea de Delegats i Delegades de CCOO de l'Horta (més de 40 centres de treball de l'Administració Local) reunida aquest 14 de maig en la seu de CCOO mostra el seu total suport al company acomiadat, exigeix la nul·litat de l'acomiadament i la reincorporació immediata

El sindicat considera que la decisió “no està justificada de cap manera, malgrat que un suposat comité de direcció l’argumenta basant-se en un informe de la coordinadora del treballador”.

“El treballador, que s’havia presentat a la convocatòria pública de la plaça d’Especialista en Participació, va ser l’únic dels 7 candidats, de la llista definitiva d’admesos, que va superar el procés selectiu”, explica el sindicat.

“La idoneïtat la va marcar el fet de superar la prova escrita eliminatòria sobre contingut d’un temari preestablit. La convocatòria incloïa també la presentació i defensa d’una memòria sobre el lloc de treball al qual s’aspirava, valoració de mèrits i entrevista personal”, afegeixen.

Tot ells, van ser supervisats per un tribunal seleccionador de 5 persones, 3 d’elles funcionàries de l’Ajuntament de València, més el director gerent i un tècnic de Las Naves.

Ara s’argumenta la falta d’idoneïtat. No obstant això, la coordinació de Las Naves “mai li va entregar al treballador un pla de treball, ni un pla d’objectius a complir”.

Per a CCOO la decisió és “clarament arbitrària, com a evidència el fet que en la carta d’acomiadament s’argumente la falta de rendiment o implicació en l’exercici de les seues funcions, més propis d’una carta tipus, preparada a aquest efecte, que de raons objectives. Segons el parer del sindicat es tracta d’arguments fal·laços i sense sentit, ja que el treballador mai va conéixer quin era el rendiment esperat ni quines eren les seues funcions”.

De nou, la direcció de Las Naves “s’extralimita en l’aplicació de la normativa laboral i acomiada arbitràriament a un treballador, sense arguments contrastats i sense reunir-se mai amb la persona afectada, prèviament a la decisió dràstica de l’acomiadament, perquè poguera conéixer què s’esperava d’ella i sobre què havia de treballar”.

L’Assemblea de Delegats i Delegades de CCOO de l’Horta (més de 40 centres de treball de l’Administració Local) reunida aquest 14 de maig en la seu de CCOO mostra el seu total suport al company acomiadat, exigeix la nul·litat de l’acomiadament i la reincorporació immediata.

CatalanSpanish