CCOO: la reducció de l’atur segueix ancorada a l’estacionalitat i precarietat

El sindicat CCOO PV considera que la reducció de l'atur en el mes de juny segueix "ancorada" a l'estacionalitat i a la precarietat del mercat laboral i relaciona esta situació a un "model productiu esgotat" que precaritza les condicions laborals i de vida als treballadors valencians.

CCOO: la reducció de l'atur segueix ancorada a l'estacionalitat i precarietat

En un comunicat, Ana María García, secretària d’Ocupació i Formació del sindicat, afirma que el descens de l’atur és un “fet positiu” però lamenta la” falta de qualitat en l’ocupació, amb condicions de treball que fan inviable el desenvolupament d’un projecte de vida”.

Segons indica, el descens de la desocupació es concentra en el sector serveis i, principalment, en la província d’Alacant, i assenyala que no poden estar d’acord amb un model productiu que “augmenta la desigualtat social i la pobresa”. Al seu judici, amb una contractació majoritàriament temporal i a temps parcial, “és impossible desenvolupar un projecte de vida” i recorda que la precarietat afecta sobretot a les dones i als joves.

Així, del total de persones que han eixit de la desocupació, 3.376 són dones i 3.737 són homes, i en menors de 25 anys es redueix en 1.538. La disminució de l’atur registrat al juny se centra en el sector serveis (5.331 persones menys), i en menor mesura en la indústria (1.227 menys), sectors que segons el parer de CCOO PV estan mimetitzant els comportaments propis dels serveis. Segons CCOO PV, els contractes temporals arriben al 90,5% en el sector serveis i al 87% en la indústria i, per territoris, la reducció més gran es dóna en la província d’Alacant (3.800 persones menys).

A més, afig, més de la meitat de la població registrada com a aturada tan solament té estudis bàsics, per la qual cosa CCOO PV creu que els esforços a formar al conjunt dels treballadors han de ser majors. “Si observem canvis en el sistema productiu, principalment de tipus tecnològic, serà imprescindible el disseny i la impartició de la formació necessària per a l’adaptació a eixos canvis”, assenyala García, que advoca per un model que siga capaç de generar ocupació de qualitat, que trenque amb la desigualtat social i les bretxes de gènere.

Publicitat