sábado, 20 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Cebrián assenyala el cooperativisme com a ferramenta fonamental per al futur de l’agricultura valenciana

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha destacat la importància del cooperativisme agroalimentari valencià en l’impuls de l’ocupació, l’economia i la comercialització, així com en el desenvolupament de la nova política agrària valenciana. Elena Cebrián ha clausurat hui en L’Alcúdia de Carlet l’assemblea general de Cooperatives Agroalimentàries juntament amb el secretari autonòmic d’Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero.

En la seua al·locució, Cebrián ha assenyalat el cooperativisme “com a ferramenta fonamental per al futur de l’agricultura valenciana”. Ha recordat que des del Consell s’estan desenrotllant diverses mesures per a l’impuls de les cooperatives, com el pla director del cooperativisme valencià, que resultarà una ferramenta fonamental per a reactivar el món cooperatiu, adaptar-ho als nous temps.

En aquest sentit, Cebrián ha indicat que el pla incidirà en els àmbits de l’organització, gestió, preparació i formació així com en l’estudi d’exemples de les cooperatives que millor funcionen en l’economia agroalimentària. “Seguim treballant junts perquè eixa és l’essència del cooperativisme”, ha conclòs.

En declaracions als mitjans, la consellera s’ha referit a les ajudes per a la integració agroalimentària a la Comunitat Valenciana, que la conselleria ha recuperat (veure Diari Oficial de la Generalitat Valenciana) després d’anys sense convocar-se, amb una dotació prevista de 1.145.000 euros per a les cooperatives agroalimentàries valencianes.

Aquesta mesura té com a objectiu intensificar l’orientació al mercat de les cooperatives, potenciar el seu nivell de competitivitat i la modernització de la seua oferta, per a contribuir al desenrotllament del sector cooperatiu agroalimentari valencià i a reforçar la seua posició en la indústria agroalimentària i en el comerç, tant en el mercat interior com a exterior.

Concertació i intercooperació

D’aquesta manera es busca incrementar la seua dimensió, fomentant la concentració cooperativa i la intercooperació per a facilitar l’exercici d’activitats econòmiques i socials en l’àmbit rural, amb la millora de la qualitat, les condicions mediambientals i la capacitat de creació d’ocupació.

Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les cooperatives agroalimentàries, les de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives resultants d’un procés de fusió; les cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries; els grups cooperatius constituïts majoritàriament per cooperatives agroalimentàries i les societats mercantils en què, almenys el 50% de les seues persones sòcies siguen cooperatives agroalimentàries.

A través d’aquestes ajudes es financen els gastos originats pel procés d’integració cooperativa. Seran subvencionables els gastos amortitzables i d’inversió, i els gastos corrents de gestió arreplegats en el Pla d’Integració.

L’anterior normativa que regulava aquesta mesura era l’Orde de 14 d’abril de 2009, que incloïa una línia de suport als processos d’integració cooperativa, i ja no estava en vigor, i des de l’any 2011 no es convocaven ajudes que contemplaren aquestes mesures.

La quantia de la subvenció no podrà superar el 50% del gasto subvencionable. Igualment, no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

En la Comunitat Valenciana existixen 353 cooperatives agroalimentàries, orientades especialment a cítrics, hortalisses, fruites, vins i subministraments, donant ocupació a 21.000 persones.

Últimas noticias

Contenido relacionado