08:12 - jueves, 7 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

El CEIP Cervantes de la Pobla de Farnals presenta a Educació, un Pla per a implantar la jornada continua al centre

L’administració autonòmica haurà d’aprovar el document o proposar les modificacions que considere oportunes. Posteriorment, la proposta haurà de ser votada per les famílies del centre i s’implantarà sempre que compte amb el suport mínim del 55% del cens de pares i mares.

Entre altres coses, el Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar per al curs 2017-2018 elaborat pel CEIP Cervantes proposa un horari lectiu de 25 hores setmanals obligatòries: de setembre a juny de 9 a 13 hores i d’octubre a març de 9 a 14 hores. La jornada es complementaria amb activitats gratuïtes a les vesprades amb caràcter voluntari i extraescolar fins a les 17 hores.

Segons especifica el pla presentat a conselleria, la jornada contínua al CEIP Cervantes suposaria “una millora en el rendiment escolar perquè constatem que el nivell d’atenció i motivació del nostre alumnat és inferior en el temps de vesprada en comparació al temps de matí”. Al Pla també es poden consultar les justificacions als àmbits pedagògics, de convivència, de salut o de conciliació de la vida familiar i laboral, entre altres coses

Últimas noticias

Contenido relacionado