Paterna regula la instal•lació de Centres de Menors en el seu terme municipal

La nova ordenació municipal estableix com a requisits per a poder implantar un centre de menors a Paterna la signatura d'un conveni entre la conselleria i l'Ajuntament i la presentació d'un projecte educatiu.

adults

L’Ajuntament de Paterna ha iniciat l’expedient per a definir, de forma expressa i detallada, els usos assistencials dins del terme municipal de Paterna i regular les condicions d’implantació necessàries per a poder instal·lar un centre de menors a Paterna.

Així ho ha anunciat hui la regidora d’Urbanisme, Eva Pérez després de signar el decret que dóna inici a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Paterna (PGOU) per a concretar la instal·lació de centres de protecció de menors d’atenció residencial i centres de dia de menors en sòl de titularitat privada.

Pérez ha afirmat que “amb aquest nou ordenament busquem garantir l’emplaçament més idoni per als menors amb l’objectiu d’assegurar el seu benestar, la seua autonomia i la seua integració a la nostra ciutat” .

Respecte als requisits que hauran de complir tots aquells centres de menors que vulguen instal·lar-se a Paterna figuren, d’una banda, la subscripció d’un conveni entre l’Ajuntament i la conselleria competent en la matèria que – tal com ha assenyalat Pérez – “serà el resultat del diàleg, la coordinació, el consens i posada en comú de les polítiques socials municipals i autonòmiques”.

D’altra banda, la regidora ha explicat que un altre dels requisits serà presentar al consistori un projecte educatiu del centre que definisca els objectius generals, amb la finalitat de garantir una atenció integral dels menors adaptada a les seues necessitats.

Pel que fa a les condicions específiques que hauran de reunir els centres i que apareixen recollides en la memòria justificativa d’aquesta modificació puntual del PGOU figuren, entre altres, la seua proximitat a dotacions esportives, centres de salut, centres escolars i parades de transport públic.

Finalment, Eva Pérez ha recordat que amb l’inici d’aquest expedient es dóna compliment a la moció aprovada en ple que establia la necessitat de regular la instal·lació de centres d’ús assistencial en sòl privat en el nostre municipi.

Publicitat