domingo, 21 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Cetelem va exigir al fill d’un mort que seguira pagant un préstec malgrat que ja ho cobria un segur

ACUA Comunitat Valenciana ha aconseguit que Banc Cetelem i la seua asseguradora BNP Paribas Cardif assumisquen el pagament de la part del crèdit subscrit pel pare d’un soci que va quedar pendent d’amortitzar en el moment de la seua defunció.

El pare de Miguel M. V., soci de FACUA Comunitat Valenciana, va morir el 27 de maig de 2016. Al juny del 2012 va subscriure amb Banc Cetelem un crèdit per 12.000 euros amb venciment al maig del 2020. En el moment de morir, al maig passat, encara quedava pendent d’amortitzar un saldo de 7.300,74 euros, que el banc reclamava als seus hereus.

El soci de FACUA va recórrer a l’associació, que va presentar una reclamació davant Banc Cetelem, ja que quan el pare de Miguel va contractar el crèdit li van obligar a subscriure també un segur d’amortització de pagaments per a cas de defunció tanta per malaltia com per accident amb la seua asseguradora BNP Paribas Cardif.

L’associació apel·lava en la seua argumentació no solament a les mateixes condicions del segur subscrit, sinó també a la Llei 50/80 de Contracte de Segur, al Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i al mateix Codi Civil, que estableix en el seu article 1.256 que “la validesa i el compliment dels contractes no poden deixar-se a l’arbitri d’un dels contractants”.

El banc va remetre a FACUA a reclamar a la seua companyia asseguradora, BNP Paribas Cardif, la cobertura del segur contractat, i així va fer l’associació. La companyia va respondre la reclamació de FACUA donant la raó al soci i abonant al banc la totalitat del capital pendent d’amortitzar en el moment de morir el pare del soci.

Últimas noticias

Contenido relacionado