Els ciutadans majors de 16 anys empadronats a València poden triar la destinació dels 7 milions d’euros dels pressupostos participatius

PublicitatAVL

“Ahir va arrancar el període de votació dels pressupostos participatius de la ciutat de València a través dels quals les persones que viuen en esta ciutat podran decidir la destinació dels set milions d’euros que hem distribuït entre els 19 districtes”, ha ressaltat Jordi Peris en una roda de premsa on ha donat a conéixer els detalls de la part final d’una iniciativa que ha s’ha qualificat “d’un projecte de legislatura, un dels grans pilars del govern municipal, un projecte de govern que suposa un canvi molt important en la forma de governar la ciutat, incloent-hi les propostes dels mateixos ciutadans i que ells mateixos han decidit”.

Peris ha assenyalat que tot l’aparell administratiu municipal s’ha posat al servici d’esta iniciativa, encara que han sigut concretament 25 servicis municipals els que durant dos mesos han treballat en la valoració de les 266 propostes de la ciutadania de les quals finalment s’han seleccionat les 115 ara sotmeses a votació. El regidor ha agraït el treball “molt intens i molt seriós”, especialment per a servicis com el de Mobilitat Sostenible, que ha valorat 105 propostes; Parc i Jardins, que n’ha valorat 87; Via Pública, que ha treballat en 78; o Patrimoni, que ha analitzat 76 propostes de “esta ferramenta de participació ciutadana per a definir quines inversions es volen en els barris i la manera com estem gestionant els recursos públics”

PublicitatRovira  

Els 25 servicis municipals han contribuït a “donar recorregut a estes propostes que ixen de la ciutadania i del teixit associatiu, no solament per a avaluar-ne la viabilitat sinó també per a adaptar-les i tractar que aquelles que no eren viables per algun motiu o per un altre pogueren ser millorades i poder ser incloses en la consulta”, ha puntualitzat el regidor, que s’ha referit a casos concrets com el de la conversió per a vianants del mercat de Sant Pere Nolasc o la urbanització de Pérez Galdós-Giorgeta. Dins d’este treball “molt proactiu”, també s’ha referit a l’esforç de coordinació dut a terme, “i el que suposa quant a nova forma de relacionar-se amb la ciutadania per a millorar-la i promoure la participació”.

En esta segona edició dels pressupostos participatius s’hi han incorporat elements clau com la pàgina web, el nou procediment d’elaboració de propostes o la creació de grups de treball en cadascun dels districtes”, en un procés participatiu en el qual s’han seleccionat les 115 propostes que es poden veure, distribuïdes per districtes, en la documentació que hi adjuntem.

Una ciutat més amable i sostenible

“De la selecció duta a terme es pot concloure que la ciutadania apunta cap a un model de ciutat més sostenible i més amable amb les persones”, ha assenyalat el regidor Peris, que ha destacat la preeminència de propostes relacionades amb la mobilitat sostenible, la recuperació d’espai públic o aquelles que comporten avançar cap a una ciutat més amable i més accessible. S’ha referit a algunes com el carril bici de Ferran el Catòlic, la recuperació de la plaça de Rojas Clemente, el corredor per als vianants de Benicalap, el soterrament de contenidors a Benimàmet, els horts escolars en Patraix, la zona esportiva de Borbotó o el bibliobús per als pobles del Sud…

“Tenim 115 propostes que han sorgit de la iniciativa d’associacions, d’entitats i de plataformes d’esta ciutat i que han sigut considerades com a viables per part dels diferents servicis municipals que fa dos mesos que estan treballant amb molt rigor per a tractar d’analitzar-ne la viabilitat i, en tot cas, adaptar i introduir algunes xicotetes millores perquè puguen ser sotmeses a consulta i després es puguen dur a terme”, ha afirmat Jordi Peris.

D’entre les propostes rebutjades de les 260 presentades, una bona part ho ha sigut per referir-se a servicis que presten les contractes municipals o perquè afectaven sòl privat i no sòl públic. “Però totes han sigut analitzades pels servicis, i en la pàgina web poden trobar-se informació sobre els motius pels quals han sigut descartades, dins de la transparència que ha caracteritzat tot el procés”.

El regidor ha assenyalat que “ara s’inicia el procés de votació, i vull cridar a la gent perquè s’hi involucre i participe, perquè decidisca quines són les propostes que considera més interessants per al seu barri”. Per a votar és suficient tindre més de 16 anys, estar empadronat a València i registrar-se en la pàgina web decidimvlc.valencia.es, que ja ha rebut 47.350 visites i en la qual s’han registrat vora 8.500 persones, la qual cosa apunta al fet que abans del dia 28 se superaran els 6.200 votants de la primera edició. Es recorda que els participants hauran de votar “pel sistema de carro de la compra entre les propostes incloses”, projectes d’un sol districte.

D’altra banda, per a contrarestar la bretxa digital s’han establit 63 punts presencials on les ciutadanes i ciutadans podran acudir per a rebre el corresponent suport a l’hora de realitzar la seua votació electrònica a través de la pàgina web. Hi adjuntem un llistat d’estos punts de votació en els quals s’inclouen 15 associacions de veïns, 28 seus de la Universitat Popular, 13 centres de joventut i 7 seus de juntes municipals.

Finalment, Jordi Peris ha eixit al pas de les crítiques respecte a projectes de l’edició anterior encara no executats. “Tots estan en fase de tramitació, redacció, licitació o adjudicació i ningú ha de preocupar-se per això. Executar-los és un compromís i una decisió vinculant per a l’equip de govern municipal, encara que el Partit Popular l’haja utilitzat per a obtenir titulars de premsa. Que la urgència no ens faça perdre la perspectiva de la importància d’una iniciativa per a transformar la ciutat des de la iniciativa de la gent”.